Atak Na Łupieżców – Generał Nusala z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
 • 3x
 • 1.130 Rekrut [-1.130]
 • 281 Łucznik [-281]
 • 36 Kusznik
 • 90 Żołnierz
 • 3x
 • 1.130 Rekrut [-1.130]
 • 281 Łucznik [-281]
 • 36 Kusznik
 • 90 Żołnierz
 • 3x
 • 1.130 Rekrut [-1.130]
 • 281 Łucznik [-281]
 • 36 Kusznik
 • 90 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Nomada, 100 Włócznik Konny 1 fala (NUS) 110 Rekrut, 55 Żołnierz [straty: 110R]
G1 2 180 Włócznik Konny 1 fala (NUS) 109 Rekrut, 56 Żołnierz [straty: 109R]
G1 3 150 Nomada, 50 Konna Amazonka 1 fala (NUS) 115 Rekrut, 50 Żołnierz [straty: 115R]
G1 4 100 Nomada, 50 Włócznik Konny, 48 Konna Amazonka, 2 Wściekły Byk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 70 Rekrut, 90 Żołnierz [straty: 270R]
G2 5 30 Nomada, 100 Konny Łucznik 1 fala (NUS) 126 Rekrut, 39 Żołnierz [straty: 126R]
G2 6 50 Nomada, 150 Konna Amazonka 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (NUS) 129 Łucznik, 36 Kusznik [straty: 400R, 129Ł]
G3 7 49 Nomada, 100 Katafrakt, 50 Strzelec, Wściekły Byk 1 fala (NUS) 152 Łucznik, 13 Kusznik [straty: 152Ł]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.