Oblężenie – 270 (tatianna36)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 320 Rekrut [-320]
  • 244 Konny
  • 211 Elitarny Żołnierz
  • 320 Rekrut [-320]
  • 244 Konny
  • 211 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 31 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 244 Konny [straty: 25R]
G1 2 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (270) 33 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 236 Konny [straty: 33R]
G2 3 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (270) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Konny [straty: 97R]
G3 4 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (270) 59 Rekrut, 211 Elitarny Żołnierz [straty: 59R]
G3 5 15 Łowca 1 fala (270) 100 Konny [straty: 0]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (270) 106 Rekrut, 164 Elitarny Żołnierz [straty: 106R]

  1. Ten poradnik nie uwzględnia mniejszych obozów, które są po drodze, proszę o usunięcie!

    Od Admin: Według symulatora ataki są poprawne. Ataki wysyłamy na wyznaczone obozy, generał zniszczy pozostałe obozy bez dodatkowych strat. Do symulacji autor poradnika brał średnie straty.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.