Oblężenie – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 3x
  • 403 Rekrut [-403]
  • 199 Konny
  • 52 Elitarny Żołnierz
  • 3x
  • 403 Rekrut [-403]
  • 199 Konny
  • 52 Elitarny Żołnierz
Atakując , należy uważać na obozy 1 oraz 2, które są położone w odwrotnej kolejności na mapie dla dolnego gracza.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 1 Elitarny Żołnierz, 199 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Łotrzyk, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 195 Konny [straty: 4R]
G1 3 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Konny [straty: 40R]
G2 4 40 Łotr, 40 Łowca 1 fala (200) 19 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Konny [straty: 19R]
G2 5 20 Łotr, 60 Łowca 1 fala (200) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 196 Konny [straty: 3R]
G2 6 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (200) 29 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Konny [straty: 29R]
G3 7 20 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Konny [straty: 11R]
G3 8 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (200) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny [straty: 70R]
G3 9 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (200) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Konny [straty: 30R]
G4 10 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (200) 36 Rekrut
2 fala (200) 23 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Konny [straty: 59R]
G4 11 15 Łowca 1 fala (200) 100 Konny [straty: 0]
G4 12 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (200) 78 Rekrut, 70 Konny, 52 Elitarny Żołnierz [straty: 138R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.