Oblężenie – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 289 Rekrut [-289]
  • 270 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 205 Puszkarz
  • 289 Rekrut [-289]
  • 270 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 205 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Łotrzyk, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G1 3 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 245 Konny [straty: 24R]
G2 4 40 Łotr, 40 Łowca 1 fala (270) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 259 Konny [straty: 10R]
G2 5 20 Łotr, 60 Łowca 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G2 6 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (270) 15 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 254 Konny [straty: 15R]
G3 7 20 Oprych, 80 Łowca 1 fala (270) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 265 Konny [straty: 4R]
G3 8 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (270) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 220 Konny [straty: 49R]
G3 9 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (270) 22 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 247 Konny [straty: 22R]
G4 10 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (270) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 205 Puszkarz [straty: 64R]
G4 11 15 Łowca 1 fala (270) 100 Konny [straty: 0]
G4 12 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (270) 101 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Puszkarz [straty: 101R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.