Oblężenie – Generał Borys z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 213 Rekrut [-213]
  • 180 Konny
  • 149 Żołnierz
  • 213 Rekrut [-213]
  • 180 Konny
  • 149 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Łotrzyk, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 3 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 155 Konny [straty: 24R]
G2 4 40 Łotr, 40 Łowca 1 fala (BRS) 6 Rekrut, 174 Konny [straty: 6R]
G2 5 20 Łotr, 60 Łowca 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G2 6 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (BRS) 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 168 Konny [straty: 11R]
G3 7 20 Oprych, 80 Łowca 1 fala (BRS) 4 Rekrut, 176 Konny [straty: 4R]
G3 8 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (BRS) 45 Rekrut, 135 Konny [straty: 45R]
G3 9 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (BRS) 17 Rekrut, 1 Żołnierz, 162 Konny [straty: 17R]
G4 10 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (BRS) 31 Rekrut, 149 Żołnierz [straty: 31R]
G4 11 15 Łowca 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G4 12 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (BRS) 75 Rekrut, 105 Żołnierz [straty: 75R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.