Oblężenie – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami (szybki atak)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 272 Rekrut [-272]
  • 194 Konny
  • 180 Elitarny Żołnierz
  • 272 Rekrut [-272]
  • 194 Konny
  • 180 Elitarny Żołnierz
Generał zniszczy na swojej drodze inne obozy bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 194 Konny [straty: 25R]
G1 2 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (MSW) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Konny [straty: 30R]
G2 3 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (MSW) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny [straty: 89R]
G3 4 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 180 Elitarny Żołnierz [straty: 40R]
G3 5 15 Łowca 1 fala (MSW) 100 Konny [straty: 0]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 88 Rekrut, 132 Elitarny Żołnierz [straty: 88R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.