Oblężenie – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 251 Rekrut [-251]
  • 220 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 179 Puszkarz
  • 251 Rekrut [-251]
  • 220 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 179 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Łotrzyk, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G1 3 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 194 Konny [straty: 25R]
G2 4 40 Łotr, 40 Łowca 1 fala (MSW) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 208 Konny [straty: 11R]
G2 5 20 Łotr, 60 Łowca 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G2 6 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (MSW) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Konny [straty: 17R]
G3 7 20 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 214 Konny [straty: 5R]
G3 8 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (MSW) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Konny [straty: 48R]
G3 9 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (MSW) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 198 Konny [straty: 21R]
G4 10 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 179 Puszkarz [straty: 40R]
G4 11 15 Łowca 1 fala (MSW) 100 Konny [straty: 0]
G4 12 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 84R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.