Oblężenie – Generał Nusala z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 213 Rekrut [-213]
  • 165 Konny
  • 136 Żołnierz
  • 213 Rekrut [-213]
  • 165 Konny
  • 136 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Łotrzyk, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G1 3 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 1 Żołnierz, 141 Konny [straty: 23R]
G2 4 40 Łotr, 40 Łowca 1 fala (NUS) 9 Rekrut, 156 Konny [straty: 9R]
G2 5 20 Łotr, 60 Łowca 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G2 6 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (NUS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 151 Konny [straty: 13R]
G3 7 20 Oprych, 80 Łowca 1 fala (NUS) 4 Rekrut, 161 Konny [straty: 4R]
G3 8 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (NUS) 43 Rekrut, 122 Konny [straty: 43R]
G3 9 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (NUS) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 144 Konny [straty: 20R]
G4 10 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (NUS) 29 Rekrut, 136 Żołnierz [straty: 29R]
G4 11 15 Łowca 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G4 12 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 72 Rekrut, 93 Żołnierz [straty: 72R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.