Oblężenie – Generał Vargus z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 202 Rekrut [-202]
  • 180 Konny
  • 87 Wyborny Łucznik
  • 1 Żołnierz
  • 202 Rekrut [-202]
  • 180 Konny
  • 87 Wyborny Łucznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Łotrzyk, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G1 3 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Żołnierz, 154 Konny [straty: 25R]
G2 4 40 Łotr, 40 Łowca 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Konny [straty: 5R]
G2 5 20 Łotr, 60 Łowca 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G2 6 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (VAR) 12 Rekrut, 1 Żołnierz, 167 Konny [straty: 12R]
G3 7 20 Oprych, 80 Łowca 1 fala (VAR) 2 Rekrut, 1 Żołnierz, 177 Konny [straty: 2R]
G3 8 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (VAR) 30 Rekrut, 150 Konny [straty: 30R]
G3 9 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 164 Konny [straty: 15R]
G4 10 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 159 Konny [straty: 21R]
G4 11 15 Łowca 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G4 12 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 92 Rekrut, 1 Żołnierz, 87 Wyborny Łucznik [straty: 92R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.