Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 + 2 – BRS + NUS + MSW (Maleficarum)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 4x
  • 2.300 Rekrut [-2.031]
  • 250 Ochotnik [-234]
  • 95 Elitarny Żołnierz
  • 95 Puszkarz
  • 135 Konny
  • 470 Łucznik [-470]

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

BRS NUS MSW
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Gracz 1, pokonuje garnizony 1 – 6, Gracz 2 pokonuje garnizony 7-12.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 161 Majtek, 94 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 6 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 130R]
G1 2 150 Jeździec Mroku, 114 Ogniomistrz, 98 Kolce, 7 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 40 Rekrut, 100 Ochotnik, 55 Puszkarz [straty: 24R, 1 Och]
G1 3 226 Jeździec Mroku, 88 Łupieżca, 26 Kapłan Mrocznego Kultu, 17 Gigant 1 fala (BRS) 120 Rekrut, 10 Ochotnik, 65 Elitarny Żołnierz [straty: 100R]
G1 4 203 Jeździec Mroku, 159 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi, 2 Gigant 1 fala (BRS) 140 Rekrut, 40 Ochotnik, 15 Puszkarz [straty: 80R]
G2 5 148 Kolce, 70 Ogniomistrz, 26 Jeździec Mroku, 21 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 120 Rekrut, 50 Elitarny Żołnierz, 25 Puszkarz [straty: 37R]
G2 6 274 Łupieżca, 63 Kapłan Mrocznego Kultu, 13 Ogniomistrz, 10 Lis 1 fala (BRS) 140 Rekrut, 10 Ochotnik, 45 Puszkarz [straty: 79R]
G2 7 297 Jeździec Mroku, 57 Siewca Pożogi, 50 Ogniomistrz, 2 Łupieżca 1 fala (BRS) 170 Rekrut, 25 Elitarny Żołnierz [straty: 72R]
G2 8 216 Jeździec Mroku, 80 Ogniomistrz, 47 Siewca Pożogi, 40 Lis 1 fala (BRS) 110 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 150R]
G3 9 239 Kapłan Mrocznego Kultu, 94 Siewca Pożogi, 47 Niedźwiedź, 12 Lis 1 fala (NUS) 145 Łucznik
2 fala (BRS) 60 Rekrut, 135 Konny [straty: 145Ł, 52R]
G3 10 275 Łupieżca, 83 Ogniomistrz, 12 Jeździec Mroku, 8 Lis 1 fala (BRS) 120 Rekrut, 20 Elitarny Żołnierz, 55 Puszkarz [straty: 112R]
G3 11 201 Łupieżca, 98 Ogniomistrz, 27 Gigant, 20 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 150 Rekrut, 45 Elitarny Żołnierz [straty: 93R]
G3 12 266 Kolce, 25 Majtek, 6 Ogniomistrz, Wielki Niedźwiedź 1 fala (BRS) 110 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 140R]
G4 13 200 Szary Wilk 1 fala (BRS) 60 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz, 65 Puszkarz [straty: 8R]
G4 14 382 Kapłan Mrocznego Kultu, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis, 2 Gigant 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (BRS) 100 Rekrut, 50 Elitarny Żołnierz, 45 Puszkarz [straty: 235Ł, 82R]
G4 15 351 Jeździec Mroku, 35 Niedźwiedź, 8 Przywódca Watahy, 2 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 140 Rekrut, 40 Ochotnik, 15 Puszkarz [straty: 140R, 12 Och]
G4 16 204 Ogniomistrz, 144 Jeździec Mroku, 44 Kolce, 6 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 100 Rekrut, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 32R]
G4 17 191 Łupieżca, 96 Siewca Pożogi, 2 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (MSW) 186 Rekrut
2 fala (BRS) 50 Rekrut, 120 Konny, 25 Puszkarz [straty: 230R]
G5 18 176 Ogniomistrz, 62 Jeździec Mroku, 20 Kolce, 20 Gigant 1 fala (BRS) 120 Rekrut, 30 Ochotnik, 45 Elitarny Żołnierz [straty: 6R]
G5 19 250 Ogniomistrz, 121 Kolce, 16 Lis, 8 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 130 Rekrut, 50 Elitarny Żołnierz, 15 Puszkarz [straty: 88R]
G5 20 234 Ogniomistrz, 95 Łupieżca, 56 Lis, 14 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 140 Rekrut, 10 Ochotnik, 45 Puszkarz [straty: 87R]
G5 21 193 Ogniomistrz, 52 Siewca Pożogi, 51 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 90 Rekrut, 70 Ochotnik, 35 Puszkarz [straty: 91R, 50 Och]
G6 22 133 Siewca Pożogi, 122 Ogniomistrz, 69 Jeździec Mroku, 68 Kolce 1 fala (BRS) 190 Rekrut, 5 Elitarny Żołnierz [straty: 143R]
G6 23 261 Ogniomistrz, 64 Lis, 41 Jeździec Mroku, 11 Niedźwiedź 1 fala (BRS) 120 Rekrut, 40 Ochotnik, 35 Puszkarz [straty: 99R, 3 Och]
G6 24 282 Jeździec Mroku, 61 Łupieżca, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, 19 Lis 1 fala (BRS) 150 Rekrut, 40 Ochotnik, 5 Puszkarz [straty: 85R]
G6 25 177 Łupieżca, 69 Siewca Pożogi, 50 Kolce, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 160 Ochotnik, 35 Puszkarz [straty: 1R, 148 Och]
G7 26 102 Jeździec Mroku, 74 Siewca Pożogi, 71 Łupieżca, 60 Gigant 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 80 Rekrut, 80 Ochotnik, 35 Elitarny Żołnierz [straty: 81R, 65 Och]
G7 27 321 Ogniomistrz, 61 Jeździec Mroku, 8 Siewca Pożogi, 4 Gigant 1 fala (BRS) 150 Rekrut, 45 Elitarny Żołnierz [straty: 71R]
G7 28 316 Jeździec Mroku, 42 Siewca Pożogi, 17 Przywódca Watahy, 9 Lis 1 fala (BRS) 130 Rekrut, 30 Ochotnik, 35 Puszkarz [straty: 111R, 2 Och]
G7 29 199 Jeździec Mroku, 131 Majtek, 37 Siewca Pożogi, 14 Łupieżca 1 fala (BRS) 140 Rekrut, 55 Puszkarz [straty: 87R]
G8 30 373 Majtek, 15 Łupieżca, 7 Kapłan Mrocznego Kultu, 2 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 70 Rekrut, 125 Konny [straty: 61R]
G8 31 334 Jeździec Mroku, 21 Niedźwiedź, 4 Przywódca Watahy, 2 Lis 1 fala (BRS) 170 Rekrut, 25 Puszkarz [straty: 142R]
G8 32 112 Łupieżca, 98 Kolce, 82 Jeździec Mroku, 32 Przywódca Watahy 1 fala (BRS) 150 Rekrut, 30 Ochotnik, 15 Elitarny Żołnierz [straty: 77R]
G8 33 131 Ogniomistrz, 102 Siewca Pożogi, 100 Łupieżca, 27 Lis 1 fala (BRS) 170 Rekrut, 25 Puszkarz [straty: 158R]
G9 34 261 Kapłan Mrocznego Kultu, 65 Jeździec Mroku, 38 Siewca Pożogi, 17 Lis 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (BRS) 90 Rekrut, 40 Elitarny Żołnierz, 65 Puszkarz [straty: 235Ł, 52R]
G9 35 143 Majtek, 89 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 24 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 140 Rekrut, 30 Elitarny Żołnierz, 25 Puszkarz [straty: 117R]
G9 36 187 Majtek, 178 Ogniomistrz, 10 Lis, 7 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 130 Rekrut, 10 Elitarny Żołnierz, 55 Puszkarz [straty: 65R]
G9 37 159 Łupieżca, 119 Kolce, 11 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (BRS) 70 Rekrut, 60 Ochotnik, 65 Puszkarz [straty: 70R, 44 Och]
G10 38 384 Kapłan Mrocznego Kultu, 6 Niedźwiedź, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (BRS) 120 Rekrut, 40 Ochotnik, 35 Puszkarz [straty: 235Ł, 96R]
G10 39 71 Lis, 64 Kolce, 62 Jeździec Mroku, 57 Łupieżca 1 fala (BRS) 100 Rekrut, 20 Ochotnik, 75 Elitarny Żołnierz [straty: 56R]
G10 40 214 Ogniomistrz, 141 Siewca Pożogi, 16 Łupieżca, 4 Lis 1 fala (BRS) 190 Rekrut, 5 Elitarny Żołnierz [straty: 152R]
G10 41 167 Łupieżca, 94 Ogniomistrz, 19 Siewca Pożogi, 2 Rozwścieczony Dzik 1 fala (BRS) 120 Ochotnik, 75 Puszkarz [straty: 112 Och]
G11 42 270 Łupieżca, 121 Jeździec Mroku, 4 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 120 Rekrut, 10 Elitarny Żołnierz, 65 Puszkarz [straty: 111R]
G11 43 282 Majtek, 68 Jeździec Mroku, 26 Kolce, 7 Niedźwiedź 1 fala (BRS) 150 Rekrut, 30 Ochotnik, 15 Puszkarz [straty: 102R]
G11 44 265 Łotr, 47 Jeździec Mroku, 18 Przywódca Watahy, 5 Lis 1 fala (MSW) 65 Rekrut
2 fala (BRS) 100 Konny, 95 Puszkarz [straty: 65R]
G11 45 240 Jeździec Mroku, 58 Lis, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 90 Rekrut, 30 Elitarny Żołnierz, 75 Puszkarz [straty: 72R]
G12 46 189 Łupieżca, 54 Jeździec Mroku, 35 Majtek, 11 Kolce 1 fala (BRS) 140 Rekrut, 20 Ochotnik, 35 Puszkarz [straty: 66R]
G12 47 131 Jeździec Mroku, 47 Przywódca Watahy, 33 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 180R]
G12 48 146 Siewca Pożogi, 88 Kapłan Mrocznego Kultu, 12 Majtek, 4 Gigant 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 140 Rekrut, 10 Ochotnik, 45 Konny [straty: 141R]
G12 49 156 Ogniomistrz, 121 Majtek, 20 Lis, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 70 Rekrut, 30 Ochotnik, 30 Elitarny Żołnierz, 65 Puszkarz [straty: 68R, 10 Och]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.