Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – BRS + NUS + ZAK + MGG + MSW (Nacek85PL)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 1.337 Rekrut [-1.112]
  • 154 Łucznik [-144]
  • 181 Konny
  • 45 Wyborny Łucznik [-7]
  • 92 Elitarny Żołnierz [-1]
  • 222 Kusznik
  • 169 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG MSW NUS BRS ZAK
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 2/3
Ozdrowienie 1/1
Ozdrowienie 1/1 Szybki Ostrzał 3/3
Wyborna Celność 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 5+6, po wygranej walce Generała należy cofnąć, inaczej Generał zotanie przechwycony przez obóz 7.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Jeździec Mroku, 114 Ogniomistrz, 98 Kolce, 7 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 161 Majtek, 94 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 6 Lis 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 41 Rekrut [straty: 42R]
G1 3 226 Jeździec Mroku, 88 Łupieżca, 26 Kapłan Mrocznego Kultu, 17 Gigant 1 fala (NUS) 110 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 64R]
G1 4 203 Jeździec Mroku, 159 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi, 2 Gigant 1 fala (BRS) 124 Rekrut, 71 Puszkarz [straty: 95R]
G2 5+6 148 Kolce, 70 Ogniomistrz, 26 Jeździec Mroku, 21 Kapłan Mrocznego Kultu + 297 Jeździec Mroku, 57 Siewca Pożogi, 50 Ogniomistrz, 2 Łupieżca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 7 274 Łupieżca, 63 Kapłan Mrocznego Kultu, 13 Ogniomistrz, 10 Lis 1 fala (NUS) 98 Rekrut, 28 Łucznik, 45 Wyborny Łucznik, 9 Kusznik [straty: 87R, 20Ł]
G2 8 216 Jeździec Mroku, 80 Ogniomistrz, 47 Siewca Pożogi, 40 Lis 1 fala (MGG) 9 Rekrut [straty: 9R]
G3 9 239 Kapłan Mrocznego Kultu, 94 Siewca Pożogi, 47 Niedźwiedź, 12 Lis 1 fala (MGG) 56 Rekrut
2 fala (ZAK) 178 Rekrut, 37 Puszkarz [straty: 214R]
G3 10 275 Łupieżca, 83 Ogniomistrz, 12 Jeździec Mroku, 8 Lis 1 fala (BRS) 132 Rekrut, 63 Puszkarz [straty: 116R]
G3 11 201 Łupieżca, 98 Ogniomistrz, 27 Gigant, 20 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 71 Rekrut, 17 Wyborny Łucznik, 92 Kusznik [straty: 62R, 7WŁ]
G3 12 266 Kolce, 25 Majtek, 6 Ogniomistrz, Wielki Niedźwiedź 1 fala (ZAK) 106 Rekrut, 104 Puszkarz [straty: 75R]
G4 13 200 Szary Wilk 1 fala (BRS) 92 Elitarny Żołnierz [straty: 1EŻ]
G4 14 382 Kapłan Mrocznego Kultu, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis, 2 Gigant 1 fala (NUS) 64 Łucznik
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 64Ł]
G4 15+16 351 Jeździec Mroku, 35 Niedźwiedź, 8 Przywódca Watahy, 2 Ogniomistrz + 204 Ogniomistrz, 144 Jeździec Mroku, 44 Kolce, 6 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 84 Rekrut [straty: 84R]
G4 17 191 Łupieżca, 96 Siewca Pożogi, 2 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (MGG) 56 Rekrut
2 fala (ZAK) 44 Rekrut, 140 Konny, 31 Puszkarz [straty: 72R]
G5 18 250 Ogniomistrz, 121 Kolce, 16 Lis, 8 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G5 19 234 Ogniomistrz, 95 Łupieżca, 56 Lis, 14 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 80 Rekrut, 64 Łucznik, 36 Kusznik [straty: 30R, 60Ł]
G5 20 176 Ogniomistrz, 62 Jeździec Mroku, 20 Kolce, 20 Gigant 1 fala (BRS) 144 Rekrut, 51 Elitarny Żołnierz [straty: 3R]
G5 21 193 Ogniomistrz, 52 Siewca Pożogi, 51 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 12 Rekrut, 10 Elitarny Żołnierz, 186 Kusznik [straty: 12R]
G6 22 133 Siewca Pożogi, 122 Ogniomistrz, 69 Jeździec Mroku, 68 Kolce 1 fala (NUS) 67 Rekrut
2 fala (BRS) 13 Rekrut, 181 Konny [straty: 67R]
G6 23 261 Ogniomistrz, 64 Lis, 41 Jeździec Mroku, 11 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 18 Rekrut [straty: 18R]
G6 24 282 Jeździec Mroku, 61 Łupieżca, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, 19 Lis 1 fala (MGG) 44 Rekrut [straty: 44R]
G6 25 177 Łupieżca, 69 Siewca Pożogi, 50 Kolce, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 50 Rekrut, 126 Konny, 22 Kusznik, 16 Puszkarz [straty: 18R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.