Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 5x
  • 1.994 Rekrut [-1.994]
  • 480 Łucznik [-480]
  • 190 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 143 Kusznik
  • 172 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

MAJ BRS NUS
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
VAR ANS MSW
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Jeździec Mroku, 114 Ogniomistrz, 98 Kolce, 7 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 166 Konny [straty: 28R]
G1 2 161 Majtek, 94 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 6 Lis 1 fala (VAR) 124 Rekrut, 71 Konny [straty: 124R]
G1 3 226 Jeździec Mroku, 88 Łupieżca, 26 Kapłan Mrocznego Kultu, 17 Gigant 1 fala (ANS) 73 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 73R]
G1 4 203 Jeździec Mroku, 159 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi, 2 Gigant 1 fala (VAR) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny [straty: 119R]
G2 5 148 Kolce, 70 Ogniomistrz, 26 Jeździec Mroku, 21 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Konny [straty: 26R]
G2 6 297 Jeździec Mroku, 57 Siewca Pożogi, 50 Ogniomistrz, 2 Łupieżca 1 fala (VAR) 65 Rekrut, 130 Konny [straty: 65R]
G2 7 274 Łupieżca, 63 Kapłan Mrocznego Kultu, 13 Ogniomistrz, 10 Lis 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Konny [straty: 113R]
G2 8 216 Jeździec Mroku, 80 Ogniomistrz, 47 Siewca Pożogi, 40 Lis 1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 116 Konny [straty: 78R]
G3 9 239 Kapłan Mrocznego Kultu, 94 Siewca Pożogi, 47 Niedźwiedź, 12 Lis 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (MAJ) 206 Rekrut, 79 Puszkarz [straty: 235Ł, 206R]
G3 10 275 Łupieżca, 83 Ogniomistrz, 12 Jeździec Mroku, 8 Lis 1 fala (VAR) 103 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Konny [straty: 103R]
G3 11 201 Łupieżca, 98 Ogniomistrz, 27 Gigant, 20 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 66 Rekrut, 10 Łucznik, 104 Kusznik [straty: 66R, 10Ł]
G3 12 266 Kolce, 25 Majtek, 6 Ogniomistrz, Wielki Niedźwiedź 1 fala (ANS) 40 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 40R]
G4 13 200 Szary Wilk 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 9R]
G4 14 382 Kapłan Mrocznego Kultu, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis, 2 Gigant 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (VAR) 5 Rekrut, 190 Konny [straty: 235Ł, 5R]
G4 15 351 Jeździec Mroku, 35 Niedźwiedź, 8 Przywódca Watahy, 2 Ogniomistrz 1 fala (ANS) 113 Rekrut, 52 Puszkarz [straty: 113R]
G4 16 204 Ogniomistrz, 144 Jeździec Mroku, 44 Kolce, 6 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 20 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Konny [straty: 20R]
G4 17 191 Łupieżca, 96 Siewca Pożogi, 2 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MAJ) 212 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 213R]
G5 18 250 Ogniomistrz, 121 Kolce, 16 Lis, 8 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 166 Konny [straty: 28R]
G5 19 234 Ogniomistrz, 95 Łupieżca, 56 Lis, 14 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 79 Rekrut, 116 Konny [straty: 79R]
G5 20 176 Ogniomistrz, 62 Jeździec Mroku, 20 Kolce, 20 Gigant 1 fala (VAR) 10 Rekrut, 100 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 84 Kusznik [straty: 10R]
G5 21 193 Ogniomistrz, 52 Siewca Pożogi, 51 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MAJ) 113 Rekrut, 172 Puszkarz [straty: 114R]
G6 22 133 Siewca Pożogi, 122 Ogniomistrz, 69 Jeździec Mroku, 68 Kolce 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 100 Rekrut, 95 Konny [straty: 101R]
G6 23 261 Ogniomistrz, 64 Lis, 41 Jeździec Mroku, 11 Niedźwiedź 1 fala (VAR) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Konny [straty: 80R]
G6 24 282 Jeździec Mroku, 61 Łupieżca, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, 19 Lis 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 36 Rekrut, 159 Konny [straty: 37R]
G6 25 177 Łupieżca, 69 Siewca Pożogi, 50 Kolce, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 1 Rekrut
3 fala (MAJ) 142 Rekrut, 143 Kusznik [straty: 144R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.