Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 11x
  • 3.488 Rekrut [-3.488]
  • 220 Łucznik [-220]
  • 55 Konny
  • 150 Kusznik
  • 155 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Jeździec Mroku, 114 Ogniomistrz, 98 Kolce, 7 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 45 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 45R]
G1 2 161 Majtek, 94 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 6 Lis 1 fala (VAR) 160 Rekrut, 20 Puszkarz [straty: 160R]
G1 3 226 Jeździec Mroku, 88 Łupieżca, 26 Kapłan Mrocznego Kultu, 17 Gigant 1 fala (ANS) 95 Rekrut, 55 Konny [straty: 95R]
G1 4 203 Jeździec Mroku, 159 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi, 2 Gigant 1 fala (BRS) 145 Rekrut, 35 Puszkarz [straty: 145R]
G2 5 148 Kolce, 70 Ogniomistrz, 26 Jeździec Mroku, 21 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 55 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 55R]
G2 6 297 Jeździec Mroku, 57 Siewca Pożogi, 50 Ogniomistrz, 2 Łupieżca 1 fala (VAR) 130 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 130R]
G2 7 274 Łupieżca, 63 Kapłan Mrocznego Kultu, 13 Ogniomistrz, 10 Lis 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 1 Rekrut
3 fala (BRS) 145 Rekrut, 35 Puszkarz [straty: 147R]
G2 8 216 Jeździec Mroku, 80 Ogniomistrz, 47 Siewca Pożogi, 40 Lis 1 fala (VAR) 180 Rekrut [straty: 130R]
G3 9 239 Kapłan Mrocznego Kultu, 94 Siewca Pożogi, 47 Niedźwiedź, 12 Lis 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (ANS) 78 Rekrut, 72 Puszkarz [straty: 518R]
G3 10 275 Łupieżca, 83 Ogniomistrz, 12 Jeździec Mroku, 8 Lis 1 fala (NUS) 145 Rekrut, 20 Puszkarz [straty: 145R]
G3 11 201 Łupieżca, 98 Ogniomistrz, 27 Gigant, 20 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MAJ) 184 Rekrut, 86 Puszkarz [straty: 185R]
G3 12 266 Kolce, 25 Majtek, 6 Ogniomistrz, Wielki Niedźwiedź 1 fala (ANS) 60 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 60R]
G4 13 200 Szary Wilk 1 fala (MAJ) 270 Rekrut [straty: 14R]
G4 14 382 Kapłan Mrocznego Kultu, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis, 2 Gigant 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 220Ł, 103R]
G4 15 351 Jeździec Mroku, 35 Niedźwiedź, 8 Przywódca Watahy, 2 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (ANS) 125 Rekrut, 25 Puszkarz [straty: 126R]
G4 16 204 Ogniomistrz, 144 Jeździec Mroku, 44 Kolce, 6 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 50 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 50R]
G4 17 191 Łupieżca, 96 Siewca Pożogi, 2 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (VAR) 55 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 275R]
G5 18 250 Ogniomistrz, 121 Kolce, 16 Lis, 8 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 130 Rekrut, 35 Puszkarz [straty: 130R]
G5 19 234 Ogniomistrz, 95 Łupieżca, 56 Lis, 14 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 140 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 140R]
G5 20 176 Ogniomistrz, 62 Jeździec Mroku, 20 Kolce, 20 Gigant 1 fala (VAR) 30 Rekrut, 150 Kusznik [straty: 30R]
G5 21 193 Ogniomistrz, 52 Siewca Pożogi, 51 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (MSW) 200 Rekrut
2 fala (ANS) 55 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 255R]
G6 22 133 Siewca Pożogi, 122 Ogniomistrz, 69 Jeździec Mroku, 68 Kolce 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 141R]
G6 23 261 Ogniomistrz, 64 Lis, 41 Jeździec Mroku, 11 Niedźwiedź 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 58 Rekrut, 122 Puszkarz [straty: 59R]
G6 24 282 Jeździec Mroku, 61 Łupieżca, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, 19 Lis 1 fala (ANS) 100 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 100R]
G6 25 177 Łupieżca, 69 Siewca Pożogi, 50 Kolce, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (BRS) 30 Rekrut, 155 Puszkarz [straty: 250R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.