Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – SGG + MGG + BRS + NUS + VAR +MSW (Ania_Krav)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 4x 2x
  • 1.281 Rekrut [-1.281]
  • 40 Łucznik
  • 195 Konny
  • 180 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 120 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG BRS VAR
Pierwsza Pomoc 1/1
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
MSW NUS GEM
Kolos 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Pierwotny pomysł wykorzystania MGG na przygodzie wymyślił Stachu_z_dachu

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 102 Jeździec Mroku, 74 Siewca Pożogi, 71 Łupieżca, 60 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 321 Ogniomistrz, 61 Jeździec Mroku, 8 Siewca Pożogi, 4 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 3 316 Jeździec Mroku, 42 Siewca Pożogi, 17 Przywódca Watahy, 9 Lis 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 4 199 Jeździec Mroku, 131 Majtek, 37 Siewca Pożogi, 14 Łupieżca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 5 373 Majtek, 15 Łupieżca, 7 Kapłan Mrocznego Kultu, 2 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 69 Rekrut, 1 Elitarny żołnierz, 125 Konny [straty: 69R]
G2 6 334 Jeździec Mroku, 21 Niedźwiedź, 4 Przywódca Watahy, 2 Lis 1 fala (MGG) 40 Rekrut [straty: 40R]
G2 7 112 Łupieżca, 98 Kolce, 82 Jeździec Mroku, 32 Przywódca Watahy 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]
G2 8 131 Ogniomistrz, 102 Siewca Pożogi, 100 Łupieżca, 27 Lis 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 9 261 Kapłan Mrocznego Kultu, 65 Jeździec Mroku, 38 Siewca Pożogi, 17 Lis 1 fala (MSW) 210 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 210R]
G3 10 143 Majtek, 89 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 24 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 75 Rekrut [straty: 75R]
G3 11 187 Majtek, 178 Ogniomistrz, 10 Lis, 7 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 12 159 Łupieżca, 119 Kolce, 11 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (GEM) 195 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 150R]
G4 13 384 Kapłan Mrocznego Kultu, 6 Niedźwiedź, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G4 14 71 Lis, 64 Kolce, 62 Jeździec Mroku, 57 Łupieżca 1 fala (MGG) 40 Rekrut [straty: 40R]
G4 15 214 Ogniomistrz, 141 Siewca Pożogi, 16 Łupieżca, 4 Lis 1 fala (NUS) 180 Rekrut [straty: 180R]
G4 16 167 Łupieżca, 94 Ogniomistrz, 19 Siewca Pożogi, 2 Rozwścieczony Dzik 1 fala (GEM) 134 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 130R]
G5 17 270 Łupieżca, 121 Jeździec Mroku, 4 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 70 Rekrut [straty: 70R]
G5 18 282 Majtek, 68 Jeździec Mroku, 26 Kolce, 7 Niedźwiedź 1 fala (MGG) 70 Rekrut [straty: 70R]
G5 19 265 Łotr, 47 Jeździec Mroku, 18 Przywódca Watahy, 5 Lis 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G5 20 240 Jeździec Mroku, 58 Lis, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 74 Rekrut, 1 Elitarny żołnierz, 120 Kusznik [straty: 72R]
G6 21 189 Łupieżca, 54 Jeździec Mroku, 35 Majtek, 11 Kolce 1 fala (MGG) 45 Rekrut [straty: 45R]
G6 22 131 Jeździec Mroku, 47 Przywódca Watahy, 33 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G6 23 146 Siewca Pożogi, 88 Kapłan Mrocznego Kultu, 12 Majtek, 4 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 195 Konny [straty: 0]
G6 24 156 Ogniomistrz, 121 Majtek, 20 Lis, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 1 Rekrut
3 fala (VAR) 34 Rekrut, 1 Elitarny żołnierz, 5 Konny, 155 Kusznik [straty: 10R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.