Skarb Przy Jeziorze – Generał 250 + MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 543 Rekrut [-543]
 • 70 Konny [-10]
 • 209 Kusznik
 • 176 Elitarny Żołnierz
 • 465 Rekrut [-465]
 • 70 Konny [-10]
 • 209 Kusznik
 • 176 Elitarny Żołnierz
 • 570 Rekrut [-570]
 • 192 Konny [-10]
 • 209 Kusznik
 • 176 Elitarny Żołnierz
Jeżeli Gracz z lewej strony zniszczy Wieżę Wiedźmy, palisada po prawej stronie zniknie i drugi gracz będzie mógł zaatakować obozy od tyłu, pomijając tym sposobem obóz 6.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny [straty: 27R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 76 Rekrut, 144 Elitarny Żołnierz [straty: 76R]
G2 3 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 51 Rekrut, 169 Elitarny Żołnierz [straty: 51R]
G2 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 51 Rekrut, 169 Elitarny Żołnierz [straty: 51R]
G2 5 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 20 Konny, 80 Kusznik [straty: 120R]
G3 6 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 44 Rekrut, 176 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G3 7 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 51 Rekrut, 169 Elitarny Żołnierz [straty: 51R]
G3 8 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 110 Rekrut, 10 Konny
2 fala (250) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 209 Kusznik [straty: 150R, 10K]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3

Przed wysłaniem generałów do bloku, najpierw należy zniszczyć obóz 4.
Z Ga (115 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 120 Rekrut, 20 Konny, 80 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.