Skarb Przy Jeziorze – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I
BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 538 Rekrut [-538]
 • 70 Konny [-70]
 • 20 Łucznik [-20]
 • 179 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 177 Puszkarz
 • 2x
 • 538 Rekrut [-538]
 • 20 Konny
 • 20 Łucznik [-20]
 • 179 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 177 Puszkarz
 • 459 Rekrut [-459]
 • 70 Konny [-70]
 • 20 Łucznik [-20]
 • 179 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 177 Puszkarz
 • 2x
 • 459 Rekrut [-459]
 • 20 Konny
 • 20 Łucznik [-20]
 • 179 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 177 Puszkarz

GRACZ II
WERSJA I WERSJA II
 • 565 Rekrut [-565]
 • 192 Konny [-70]
 • 20 Łucznik [-20]
 • 179 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 177 Puszkarz
 • 2x
 • 565 Rekrut [-565]
 • 192 Konny
 • 20 Łucznik [-20]
 • 179 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 177 Puszkarz
Jeżeli Gracz z lewej strony zniszczy Wieżę Wiedźmy, palisada po prawej stronie zniknie i drugi gracz będzie mógł zaatakować obozy od tyłu, pomijając tym sposobem obóz 6.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny [straty: 27R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 75 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 75R]
G2 3 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 52 Rekrut, 168 Puszkarz [straty: 52R]
G2 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 51 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Puszkarz [straty: 51R]
G2 5 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 20 Konny, 80 Kusznik [straty: 120R]
G3 6 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 43 Rekrut, 177 Puszkarz [straty: 43R]
G3 7 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 47 Rekrut, 20 Łucznik, 153 Kusznik [straty: 47R, 20Ł]
G3 8 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 110 Rekrut, 70 Konny
2 fala (MSW) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 179 Kusznik [straty: 150R, 70K] lub
1 fala (MSW) 110 Rekrut
2 fala (MSW) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 179 Kusznik [straty: 150R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3

Przed wysłaniem generałów do bloku, najpierw należy zniszczyć obóz 4.
Z Ga (115 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 120 Rekrut, 20 Konny, 80 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.