Skarb Przy Jeziorze – Generał Nusala + Młodszy z Kusznikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I oraz II
  • 4x
  • 42 Rekrut [-40]
  • 140 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Jeżeli Gracz z lewej strony zniszczy Wieżę Wiedźmy, palisada po prawej stronie zniknie i drugi gracz będzie mógł zaatakować obozy od tyłu, pomijając tym sposobem obóz 6.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 40 Rekrut, 140 Kusznik [straty: 0]
G1 3 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 5 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 40 Rekrut, 140 Kusznik [straty: 0]
G2 6 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 7 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 40 Rekrut, 140 Kusznik [straty: 0]
G2 8 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 40 Rekrut, 140 Kusznik [straty: 40R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.