Skarb Przy Jeziorze – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 475 Rekrut [-475]
 • 20 Łucznik [-20]
 • 104 Kusznik
 • 142 Elitarny Żołnierz
 • 430 Rekrut [-430]
 • 20 Łucznik [-20]
 • 104 Kusznik
 • 142 Elitarny Żołnierz
 • 501 Rekrut [-501]
 • 138 Konny
 • 20 Łucznik [-20]
 • 104 Kusznik
 • 142 Elitarny Żołnierz
Jeżeli Gracz z lewej strony zniszczy Wieżę Wiedźmy, palisada po prawej stronie zniknie i drugi gracz będzie mógł zaatakować obozy od tyłu, pomijając tym sposobem obóz 6.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 26 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 26R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 57 Rekrut, 108 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]
G1 3 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 45 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty: 45R]
G1 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 142 Elitarny Żołnierz [straty: 23R]
G1 5 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 100 Rekrut, 65 Kusznik [straty: 100R]
G2 6 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 34 Rekrut, 131 Elitarny Żołnierz [straty: 34R]
G2 7 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 41 Rekrut, 20 Łucznik, 104 Kusznik [straty: 41R, 20Ł]
G2 8 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 70 Rekrut
2 fala (200) 105 Rekrut, 95 Kusznik [straty: 175R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3

Przed wysłaniem generałów do bloku, najpierw należy zniszczyć obóz 4.
Z Ga (115 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 100 Rekrut, 65 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.