Skarb Przy Jeziorze – Młodszy Generał Gemini z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I oraz II
  • 295 Rekrut [-295]
  • 120 Kusznik
Jeżeli Gracz z lewej strony zniszczy Wieżę Wiedźmy, palisada po prawej stronie zniknie i drugi gracz będzie mógł zaatakować obozy od tyłu, pomijając tym sposobem obóz 6.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 25 Rekrut [straty: 25R]
G1 3 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 5 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 130 Rekrut [straty: 130R]
G2 6 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 7 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 55 Rekrut [straty: 55R]
G2 8 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (200) 80 Rekrut, 120 Kusznik [straty: 81R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.