Skarb Przy Jeziorze – NUS + VAR + ANS + MED + MGG (heniu315)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 385 Rekrut [-200]
  • 130 Konny
  • 280 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

ANS MGG NUS VAR MED
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Przydatne do rozgrywki na obserwatorium.
Na tej mapie można traktować Nusalę i Vargusa zamiennie, jest to jedna wersja na dwa składy.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Elitarny Żołnierz [straty: 0]
G1 2 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (ANS) 40 Rekrut, 90 Konny, 35 Kusznik [straty: 40R]
G1 3 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku 1 fala (MED) 215 Rekrut [straty: 35R]
G1 4 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 20 Rekrut, 130 Konny [straty: 20R]
G1 5 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Elitarny Żołnierz
2 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0] lub
2 fala (VAR) 155 Kusznik [straty: 0]
G2 6 70 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 10 Siewca Pożogi 1 fala (MED) 215 Rekrut [straty: 30R]
G2 7 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (ANS) 35 Rekrut, 30 Konny, 100 Kusznik [straty: 35R]
G2 8 50 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Elitarny Żołnierz
2 fala (NUS) 40 Rekrut, 140 Kusznik [straty: 40R] lub
2 fala (VAR) 40 Rekrut, 155 Kusznik [straty: 40R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.