Wir – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 9x
 • 1.771 Rekrut [-1.771]
 • 50 Ochotnik [-50]
 • 200 Konny [-100]
 • 300 Wyborny Łucznik [-300]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz
 • 6x
 • 1.017 Rekrut [-1.017]
 • 50 Ochotnik [-50]
 • 200 Konny [-50]
 • 150 Wyborny Łucznik [-150]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 99 Puszkarz
 • 6x
 • 1.549 Rekrut [-1.549]
 • 50 Ochotnik [-50]
 • 200 Konny [-50]
 • 150 Wyborny Łucznik [-150]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 99 Puszkarz
 • 5x
 • 714 Rekrut [-714]
 • 50 Ochotnik [-137]
 • 200 Konny [-50]
 • 150 Wyborny Łucznik [-150]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 99 Puszkarz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (200) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Konny [straty: 65R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (200) 80 Rekrut, 110 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 9 Puszkarz [straty: 180R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (200) 143 Rekrut, 57 Puszkarz [straty: 143R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty: 278R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (200) 189 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Puszkarz [straty: 189R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (200) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 76 Puszkarz [straty: 123R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 18 Rekrut, 130 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 51 Puszkarz [straty: 218R]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (200) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 100R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (200) 50 Ochotnik, 150 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 53 Rekrut, 147 Konny [straty: 53R, 50 Och, 50K, 150WŁ]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Konny [straty: 93R]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (200) 50 Rekrut, 150 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny [straty: 129R, 50K, 150WŁ]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.