Wir – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 949 Rekrut [-949]
 • 143 Ochotnik [-143]
 • 320 Konny [-100]
 • 119 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 178 Puszkarz
 • 591 Rekrut [-591]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 155 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 178 Puszkarz
 • 949 Rekrut [-949]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 226 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 178 Puszkarz
 • 395 Rekrut [-395]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 155 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 178 Puszkarz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 710 Rekrut [-710]
 • 143 Ochotnik [-143]
 • 320 Konny [-100]
 • 119 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 178 Puszkarz
 • 2x
 • 395 Rekrut [-395]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 276 Konny [-50]
 • 51 Elitarny Żołnierz
 • 178 Puszkarz
 • 2x
 • 710 Rekrut [-710]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 304 Konny [-50]
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 178 Puszkarz
 • 395 Rekrut [-395]
 • 64 Ochotnik [-64]
 • 155 Konny [-50]
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 178 Puszkarz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (270) 43 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 226 Konny [straty: 43R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (270) 96 Rekrut, 110 Konny, 64 Puszkarz [straty: 96R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (270) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Puszkarz [straty: 99R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (270) 182 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 182R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (270) 133 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Puszkarz [straty: 133R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (270) 64 Ochotnik, 130 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Puszkarz [straty: 64 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (270) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 178 Puszkarz [straty: 91R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (270) 107 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Puszkarz [straty: 107R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (270) 98 Rekrut, 105 Konny, 67 Puszkarz [straty: 98R, 50K]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (270) 79 Ochotnik, 72 Konny, 119 Kusznik [straty: 79 Och, 50K]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 64 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 75 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (270) 64 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 75 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (270) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 64 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 75 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.