Wir – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 689 Rekrut [-689]
 • 384 Ochotnik [-384]
 • 86 Konny [-50]
 • 118 Kusznik
 • 86 Elitarny Żołnierz
 • 462 Rekrut [-462]
 • 190 Ochotnik [-190]
 • 50 Konny [-50]
 • 58 Kusznik
 • 86 Elitarny Żołnierz
 • 612 Rekrut [-612]
 • 303 Ochotnik [-303]
 • 86 Konny [-50]
 • 58 Kusznik
 • 86 Elitarny Żołnierz
 • 262 Rekrut [-262]
 • 190 Ochotnik [-190]
 • 50 Konny [-50]
 • 58 Kusznik
 • 86 Elitarny Żołnierz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 426 Rekrut [-426]
 • 384 Ochotnik [-384]
 • 304 Konny [-50]
 • 58 Kusznik
 • 136 Elitarny Żołnierz
 • 262 Rekrut [-262]
 • 190 Ochotnik [-190]
 • 146 Konny [-50]
 • 58 Kusznik
 • 147 Elitarny Żołnierz
 • 2x
 • 349 Rekrut [-349]
 • 303 Ochotnik [-303]
 • 304 Konny [-50]
 • 58 Kusznik
 • 147 Elitarny Żołnierz
 • 262 Rekrut [-262]
 • 190 Ochotnik [-190]
 • 50 Konny [-50]
 • 58 Kusznik
 • 86 Elitarny Żołnierz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (ANS) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Konny [straty: 63R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (ANS) 130 Rekrut, 20 Kusznik [straty: 130R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz [straty: 64R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (ANS) 113 Ochotnik, 37 Kusznik [straty: 113 Och]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (ANS) 87 Rekrut, 63 Elitarny Żołnierz [straty: 87R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Elitarny Żołnierz [straty: 70R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (ANS) 98 Ochotnik, 52 Kusznik [straty: 98 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (ANS) 105 Rekrut, 45 Elitarny Żołnierz [straty: 105R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (ANS) 93 Rekrut, 57 Elitarny Żołnierz [straty: 93R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Kusznik [straty: 92 Och, 50K]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Konny [straty: 72R]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (ANS) 5 Rekrut
2 fala (200) 81 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Kusznik [straty: 81 Och, 5R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 98 Ochotnik, 52 Kusznik) wysyłamy Anslema na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (ANS) 98 Ochotnik, 52 Kusznik) wysyłamy Anslema na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 64 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 98 Ochotnik, 52 Kusznik) wysyłamy Anslema na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.