Wir – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 741 Rekrut [-741]
 • 401 Ochotnik [-401]
 • 180 Konny
 • 124 Kusznik
 • 121 Elitarny Żołnierz
 • 431 Rekrut [-431]
 • 197 Ochotnik [-197]
 • 30 Konny
 • 86 Kusznik
 • 121 Elitarny Żołnierz
 • 561 Rekrut [-561]
 • 326 Ochotnik [-326]
 • 139 Konny
 • 86 Kusznik
 • 121 Elitarny Żołnierz
 • 246 Rekrut [-246]
 • 197 Ochotnik [-197]
 • 30 Konny
 • 86 Kusznik
 • 121 Elitarny Żołnierz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 516 Rekrut [-516]
 • 401 Ochotnik [-401]
 • 304 Konny
 • 124 Kusznik
 • 182 Elitarny Żołnierz
 • 246 Rekrut [-246]
 • 197 Ochotnik [-197]
 • 176 Konny
 • 86 Kusznik
 • 182 Elitarny Żołnierz
 • 2x
 • 336 Rekrut [-336]
 • 326 Ochotnik [-326]
 • 304 Konny
 • 86 Kusznik
 • 182 Elitarny Żołnierz
 • 246 Rekrut [-246]
 • 197 Ochotnik [-197]
 • 30 Konny
 • 86 Kusznik
 • 121 Elitarny Żołnierz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (BRS) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Konny [straty: 40R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (BRS) 109 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Kusznik [straty: 109R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 59 Rekrut, 121 Elitarny Żołnierz [straty: 59R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (BRS) 129 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik [straty: 129 Och]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (BRS) 90 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty: 90R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (BRS) 76 Rekrut, 104 Elitarny Żołnierz [straty: 76R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (BRS) 63 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 86 Kusznik [straty: 63 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (BRS) 103 Rekrut, 77 Elitarny Żołnierz [straty: 103R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (BRS) 84 Rekrut, 86 Elitarny Żołnierz [straty: 84R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (BRS) 134 Ochotnik, 46 Elitarny Żołnierz [straty: 134 Och]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (BRS) 180 Rekrut
2 fala (200) 75 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Kusznik [straty: 180R, 75 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 59 Rekrut, 121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 63 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 86 Kusznik) wysyłamy Borysa na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (BRS) 63 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 86 Kusznik) wysyłamy Borysa na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (BRS) 59 Rekrut, 121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 59 Rekrut, 121 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 63 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 86 Kusznik) Borysa Nusale na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.