Wir – Generał Gemini + Borys z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 984 Rekrut [-984]
 • 280 Konny [-50]
 • 188 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz
 • 550 Rekrut [-550]
 • 120 Konny
 • 188 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz
 • 846 Rekrut [-846]
 • 243 Konny
 • 188 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz
 • 378 Rekrut [-378]
 • 120 Konny
 • 188 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 776 Rekrut [-776]
 • 304 Konny [-50]
 • 188 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz
 • 2x
 • 378 Rekrut [-378]
 • 266 Konny
 • 188 Kusznik
 • 51 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz
 • 2x
 • 638 Rekrut [-638]
 • 304 Konny
 • 188 Kusznik
 • 62 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz
 • 378 Rekrut [-378]
 • 120 Konny
 • 188 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 121 Puszkarz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (GEM) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 243 Konny [straty: 36R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (GEM) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 83 Puszkarz [straty: 96R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 59 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 59R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (GEM) 169 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Puszkarz [straty: 169R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (BRS) 91 Rekrut, 89 Puszkarz [straty: 91R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (BRS) 76 Rekrut, 104 Puszkarz [straty: 76R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (GEM) 106 Rekrut, 120 Konny, 54 Puszkarz [straty: 106R]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (BRS) 83 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 83R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (BRS) 78 Rekrut, 102 Puszkarz [straty: 78R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 51 Rekrut, 40 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Kusznik [straty: 52R]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (GEM) 280 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (200) 50 Konny
2 fala (GEM) 138 Rekrut, 50 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Kusznik [straty: 138R, 50K]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 59 Rekrut, 121 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 106 Rekrut, 120 Konny, 54 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (GEM) 106 Rekrut, 120 Konny, 54 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (BRS) 59 Rekrut, 121 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 59 Rekrut, 121 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 106 Rekrut, 120 Konny, 54 Puszkarz) wysyłamy Gemini na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.