Wir – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 741 Rekrut [-741]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 340 Konny [-280]
 • 133 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 400 Rekrut [-400]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 160 Konny [-160]
 • 133 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 657 Rekrut [-657]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 160 Konny [-160]
 • 133 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 247 Rekrut [-247]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 160 Konny [-160]
 • 133 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 544 Rekrut [-544]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 340 Konny [-280]
 • 133 Kusznik
 • 61 Elitarny Żołnierz
 • 247 Rekrut [-247]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 240 Konny [-160]
 • 133 Kusznik
 • 50 Elitarny Żołnierz
 • 2x
 • 460 Rekrut [-460]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 304 Konny [-160]
 • 133 Kusznik
 • 61 Elitarny Żołnierz
 • 247 Rekrut [-247]
 • 90 Ochotnik [-90]
 • 160 Konny [-160]
 • 133 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (VAR) 44 Rekrut, 136 Konny [straty: 44R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (VAR) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Konny [straty: 78R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 55 Rekrut, 110 Konny, 15 Kusznik [straty: 55R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (VAR) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Kusznik [straty: 138R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 105 Konny [straty: 75R]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 105 Konny [straty: 75R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik [straty: 90 Och]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (VAR) 63 Rekrut, 117 Kusznik [straty: 63R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (VAR) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Konny [straty: 82R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 160 Konny
2 fala (VAR) 47 Rekrut, 133 Kusznik [straty: 160K, 47R]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (200) 120 Konny
2 fala (VAR) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Kusznik [straty: 120K, 84R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 55 Rekrut, 110 Konny, 15 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (VAR) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (VAR) 55 Rekrut, 110 Konny, 15 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 55 Rekrut, 110 Konny, 15 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.