Wir – MAJ + BRS + NUS + ZAK + MGG + MSW (Nacek85PL)




WYMAGANE JEDNOSTKI:

GRACZ I GRACZ II GRACZ III GRACZ IV
 • 2x
 • 347 Rekrut [-225]
 • 521 Konny
 • 104 Kusznik
 • 65 Puszkarz
 • 2x
 • 137 Rekrut [-84]
 • 509 Konny
 • 64 Kusznik
 • 2x
 • 192 Rekrut [-119]
 • 509 Konny
 • 64 Kusznik
 • 153 Rekrut [-106]
 • 295 Konny
 • 64 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

270 MGG NUS BRS ZAK
Potężna Szarża 1/3
Mistrz Planowania 1/1
Ozdrowienie 1/1 Powiększony Garnizon 3/3 Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (BRS) 22 Rekrut, 172 Konny [straty: 14R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 40 Rekrut, 140 Konny [straty: 4R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 6 Rekrut, 209 Konny [straty: 0]
G1 4 200 Łotr 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 68 Rekrut, 144 Konny [straty: 35R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 26 Rekrut, 164 Konny [straty: 6R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert Gracz I,IV 1 fala (ZAK) 80 Rekrut, 112 Konny, 23 Kusznik [straty: 47R] lub
Gracz II,III 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 128 Konny, 64 Kusznik [straty: 0]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MGG) 47 Rekrut [straty: 42R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca Gracz I 1 fala (BRS) 114 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 53R] lub
Gracz II,III,IV 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 28 Rekrut, 167 Konny [straty: 16R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 128 Konny, 64 Kusznik [straty: 0]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 230 Konny [straty: 0] lub
1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 36 Rekrut, 52 Konny, 104 Kusznik [straty: 23R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.