Wir – MGG + BRS (idepo)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 4x
  • 455 Rekrut [-455]
  • 90 Konny
  • 105 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG SYL/BRS
Pierwsza Pomoc 2/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1Gracz 1 niszczy przywódce bandytów G1. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona.
Gracz 2 niszczy przywódce bandytów G1. Palisada u Gracza 1 zostaje zniszczona. Dalej niszczy przywódce bandytów w G2.
Gracz 4 niszczy przywódce bandytów G1 i jednocześnie przenosi jednego MGG w miejsce oznaczone G1.2 i atakuje od tyłu. Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3.
Gracz 3 niszczy przywódce bandytów G1. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona.
Uwaga!
Jest kilkuprocentowe prawdopodobieństwo ze obóz w G1 nie zostanie pokonany – należny wtedy dobić strzałkami:)

Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.

Zamiast Sylvany/Borysa można dać Starszego Gemini (145 Konny, 150 Kusznik)


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 (100 Łotrzyk, 100 Łowca)+
(120 Łotr, 80 Łowca)+
100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca
1 fala (MGG) 50 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 50R]
G1.2 1.2 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 155 Rekrut [straty: 155R]
G1 2 (200 Łotr)+
50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca
1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]
G1 3 (80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca)+
100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert
1 fala (MGG) 80 Rekrut
2 fala (BRS) 90 Konny, 105 Kusznik [straty: 80R]
G2 4 (100 Pies Strażniczy, 90 Oprych)+
(70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca)+
50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny
1 fala (MGG) 50 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 50R]
G2 5 (200 Miotacz Kamieni)+
50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck
1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (BRS) 90 Konny, 105 Kusznik [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.