Wir – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x
 • 827 Rekrut [-827]
 • 550 Rekrut [-550]
 • 715 Rekrut [-715]
 • 340 Rekrut [-340]

Z BLOKAMI
GRACZ 1 GRACZ 2 GRACZ 3 GRACZ 4
 • 2x 2x
 • 572 Rekrut [-572]
 • 304 Konny
 • 61 Elitarny Żołnierz
 • 340 Rekrut [-340]
 • 146 Konny
 • 44 Elitarny Żołnierz
 • 2x
 • 460 Rekrut [-460]
 • 304 Konny
 • 61 Elitarny Żołnierz
 • 340 Rekrut [-340]

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

MGG
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Gracz 1 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 4 zostaje zniszczona. Gracz 4 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracz 4 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 3
Gracz 3 niszczy obozy od 1-3. Palisada u Gracza 2 zostaje zniszczona. Gracz 2 przenosi garnizon w miejsce oznaczone G1 i atakuje od tyłu.
Gracza 2 powoduje zniszczenie palisady u Gracza 1
Gracz 1 i 3 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę dla gracza 2 i 4
Gracz 2 i 4 po rozwaleniu Wewnętrznych fortów otwierają palisadę graczowi 1 aby zniszczył Ufortyfikowany Magazyn.

Numery graczy odpowiadają kolejności przyjmowania zaproszeń.


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MGG) 45 Rekrut [straty: 45R]
G1 2 120 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MGG) 140 Rekrut [straty: 140R]
G1 3 100 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MGG) 50 Rekrut [straty: 50R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]
G1 5 50 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 100 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 6 80 Łotr, 100 Pies Strażniczy, 20 Łowca 1 fala (MGG) 70 Rekrut [straty: 70R]
G1 7 100 Łotr, 99 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 155 Rekrut [straty: 155R]
G2 8 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych 1 fala (MGG) 50 Rekrut [straty: 50R]
G2 9 70 Pies Strażniczy, 70 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MGG) 85 Rekrut [straty: 85R]
G2 10 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 11 200 Miotacz Kamieni 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 12 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca, Chuck 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 155 Rekrut [straty: 112R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Gracz 1 - Obóz 1 i 2Gracz 1 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 6Gracz 2 - Obóz 2Gracz 3 - Obóz 1 i 2Gracz 3 - Obóz 6

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MGG) 50 Rekrut) wysyłamy Gemini na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MGG) 155 Rekrut) wysyłamy Gemini na obóz 7.

Z Ga (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MGG) 155 Rekrut) wysyłamy Gemini na obóz 7.

Z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, gdy dojdzie do miejsca oznaczonego na obrazku czerwonym kółkiem
z W (1 fala (MGG) 50 Rekrut) wysyłamy Gemini na obóz 3.

Z Ga (11 Elitarny Żołnierz + 174 Konny) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (50 Elitarny Żołnierz + 130 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MGG) 50 Rekrut) wysyłamy Gemini na obóz 3
Generałów wysyłamy z niedużym opóźnieniem.

Z Gc (44 Elitarny Żołnierz + 146 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MGG) 155 Rekrut) wysyłamy Gemini na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.