Zebranie Bukanierów – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
 • 2x
 • 590 Rekrut [-590]
 • 38 Ochotnik [-38]
 • 175 Konny
 • 61 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 153 Puszkarz
 • 390 Rekrut [-390]
 • 175 Konny
 • 61 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 153 Puszkarz
 • 343 Rekrut [-343]
 • 175 Konny
 • 61 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 129 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (200) 29 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Konny [straty: 29R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (200) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 175 Konny [straty: 24R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (200) 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 49 Puszkarz [straty: 150R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (200) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Puszkarz [straty: 70R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (200) 47 Rekrut, 153 Puszkarz [straty: 47R]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 38 Ochotnik, 100 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 61 Kusznik [straty: 200R, 38 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.