Zebranie Bukanierów – Generał Borys z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
  • 266 Rekrut [-266]
  • 174 Konny
  • 99 Kusznik
  • 157 Żołnierz
  • 186 Rekrut [-186]
  • 174 Konny
  • 157 Żołnierz
  • 163 Rekrut [-163]
  • 174 Konny
  • 154 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 19 Rekrut, 161 Konny [straty: 19R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 6 Rekrut, 174 Konny [straty: 6R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (BRS) 112 Rekrut, 68 Żołnierz [straty: 112R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 26 Rekrut, 154 Żołnierz [straty: 26R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (BRS) 23 Rekrut, 157 Żołnierz [straty: 23R]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (BRS) 80 Rekrut, 1 Żołnierz, 99 Kusznik [straty: 80R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.