Zebranie Bukanierów – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
  • 318 Rekrut [-318]
  • 208 Konny
  • 89 Kusznik
  • 176 Elitarny Żołnierz
  • 238 Rekrut [-238]
  • 208 Konny
  • 176 Elitarny Żołnierz
  • 194 Rekrut [-194]
  • 208 Konny
  • 163 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 20 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 199 Konny [straty: 20R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 208 Konny [straty: 11R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 106 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 106R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 57 Rekrut, 163 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (MSW) 44 Rekrut, 176 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 50 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Kusznik [straty: 80R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.