Zebranie Bukanierów – Generał Nusala + Anslem z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
 • 137 Rekrut [-137]
 • 180 Konny
 • 157 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 165 Puszkarz
 • 114 Rekrut [-114]
 • 180 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 165 Puszkarz
 • 114 Rekrut [-114]
 • 180 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 107 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS ANS
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 102 Rekrut, 78 Puszkarz [straty: 102R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (ANS) 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Konny [straty: 12R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (ANS) 165 Puszkarz [straty: 0]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 157 Kusznik [straty: 23R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.