Zebranie Bukanierów – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
 • 149 Rekrut [-149]
 • 171 Konny
 • 129 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 150 Puszkarz
 • 114 Rekrut [-114]
 • 171 Konny
 • 105 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 150 Puszkarz
 • 114 Rekrut [-114]
 • 171 Konny
 • 105 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 78 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 16 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 163 Konny [straty: 16R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Konny [straty: 8R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 105 Kusznik [straty: 75R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Konny [straty: 15R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (ANS) 150 Puszkarz [straty: 0]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Kusznik [straty: 35R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.