Zebranie Bukanierów – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
  • 242 Rekrut [-242]
  • 157 Konny
  • 129 Kusznik
  • 134 Elitarny Żołnierz
  • 207 Rekrut [-207]
  • 157 Konny
  • 134 Elitarny Żołnierz
  • 163 Rekrut [-163]
  • 157 Konny
  • 134 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 19 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 145 Konny [straty: 19R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 8 Rekrut, 157 Konny [straty: 8R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 105 Rekrut, 60 Elitarny Żołnierz [straty: 105R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 31 Rekrut, 134 Elitarny Żołnierz [straty: 31R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (NUS) 44 Rekrut, 121 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Kusznik [straty: 35R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.