Zebranie Bukanierów – Generał Nusala z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
 • 252 Rekrut [-252]
 • 157 Konny
 • 129 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 134 Puszkarz
 • 217 Rekrut [-217]
 • 157 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 134 Puszkarz
 • 173 Rekrut [-173]
 • 157 Konny
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 134 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 19 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 145 Konny [straty: 19R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 8 Rekrut, 157 Konny [straty: 8R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 115 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 115R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 31 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 31R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (NUS) 44 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 44R]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Kusznik [straty: 35R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.