Zebranie Bukanierów – Generał Vargus z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
  • 266 Rekrut [-479]
  • 171 Konny
  • 75 Żołnierz
  • 236 Rekrut [-236]
  • 171 Konny
  • 75 Żołnierz
  • 221 Rekrut [-221]
  • 171 Konny
  • 75 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 16 Rekrut, 1 Żołnierz, 163 Konny [straty: 16R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 1 Żołnierz, 171 Konny [straty: 8R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (VAR) 105 Rekrut, 75 Żołnierz [straty: 105R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 164 Konny [straty: 15R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (VAR) 30 Rekrut, 150 Konny [straty: 30R]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (VAR) 105 Rekrut, 75 Konny [straty: 305R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.