Zebranie Bukanierów – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II GRACZ III
  • 169 Rekrut [-169]
  • 94 Rekrut [-94]
  • 94 Rekrut [-94]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2 100 Majtek, 20 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 3 40 Puszkarz, 120 Majtek, 40 Piracki Oficer 1 fala (MGG) 90 Rekrut [straty: 90R]
G2 4 100 Kolce, 50 Majtek, 50 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 5 200 Kolce 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 6 40 Puszkarz, 50 Łupieżca, 100 Ogniomistrz, 2 Zwariowany Kuchta 1 fala (MGG) 75 Rekrut [straty: 75R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.