Odbudowa Po BurzyNazwa Wygląd Trudność Dostępny Czas LVL
Odbudowa Po Burzy 10/15 10 dni i 10 godzin 42

Jak zdobyć przygodę:


Scenariusz może być znaleziony przez Odkrywcę podczas przedłużonego poszukiwania (6.0% szansy).
Scenariusz jest dostępny u Kupca za 990 od poziomu 51

Zadania:

PO ZAKOŃCZENIU SCENARIUSZA WSZYSTKIE NIEWYKORZYSTANE PREMIE DO ZADAŃ ZOSTANĄ USUNIĘTE!!!

Nazwa Opis
Obróbka Pól Znajdź 9 Uschnięte Plony
Użyj 9 premii Nasiona na wyspie przygody
Użyj 9 premii Nawóz na wyspie przygody
Oczyszczanie Terenu Użyj dynamitu aby zniszczyć wszystkie skupiska małych skał na wyspie.
Użyj dynamitu aby zniszczyć wszystkie skupiska skał na wyspie.
(10 Mały Dynamit, 6 Średni Dynamit, 5 Duży Dynamit)
Przygotowania Znajdź 11 Cuchnących Grzybów
Znajdź 11 Świetlistych Ziół
Posiadaj 11 Premii Cuchnąca Mikstura
Posiadaj 11 Premii Rozpuszczalnik
Sprzątanie Usuń gryzonie ze wszystkich ruin domostw.
Usuń gryzonie ze wszystkich ruin szkół.
Usuń gryzonie ze wszystkich ruin tawern.
Usuń gryzonie ze wszystkich ruin rezydencji.
(20 Trucizna, 16 Szufla, 11 Cuchnąca Mikstura, 11 Rozpuszczalnik)
Najpierw użyj Szufli i Trucizny, inaczej możesz się pomylić i przygoda nie uda się.
Odbudowa Użyj 2 premii Zestaw Konstrukcyjny Tawerny na wyspie przygody.
Użyj 4 premii Zestaw Konstrukcyjny Domu na wyspie przygody.
Użyj 2 premii Zestaw Konstrukcyjny Rezydencji na wyspie przygody.
Użyj 1 premii Zestaw Konstrukcyjny Szkoły na wyspie przygody.
(4 Zestaw Konstrukcyjny Domu, 2 Zestaw Konstrukcyjny Tawerny,
2 Zestaw Konstrukcyjny Rezydencji, 1 Zestaw Konstrukcyjny Szkoły)
Najpierw wybuduj Szkołę, inaczej możesz się pomylić i przygoda nie uda się.
Zobacz Ustawienie Budynków
Zapobieganie Burzom Znajdź 2 Kwiaty
Odbuduj system zapobiegający burzom, używając na nim premii Lepki Fluid

Surowce Potrzebne Do Zadań:

2.600 600 250 600
600 200 350 320
1.350 6.000 300 185
400 450 1.100

Przedmioty:


– Uschnięte Plony

– Cuchnący Grzyb

– Świetliste Zioła

– Kwiaty


Premie w Magazynie Prowiantu:

Wygląd Nazwa Koszt produkcji Czas produkcji
Zwykły Magazyn Ulepszony Magazyn
Nasiona 50 + 1
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Nawóz 100 + 150
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Mały Dynamit 5 + 100
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Średni Dynamit 10 + 100
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Duży Dynamit 15 + 50
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Trucizna 10 + 200
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Cuchnąca Mikstura 100 + 1
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Szufla 100 + 20
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Rozpuszczalnik 50 + 1
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Zestaw Konstrukcyjny Tawerny 100 + 100 + 100
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Zestaw Konstrukcyjny Domu 100 + 100 + 50
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Zestaw Konstrukcyjny Rezydencji 100 + 100 + 50
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Zestaw Konstrukcyjny Szkoły 100 + 150 + 50
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta
Lepki Fluid 100 + 100 + 2
 • Poziom 1 – 05:00 minut
 • Poziom 2 – 02:30 minut
 • Poziom 3 – 01:40 minut
 • Poziom 4 – 01:15 minut
 • Poziom 5 – 01:00 minuta
 • Poziom 6 – 00:50 sekund
 • Poziom 7 – 00:43 sekundy
 • 01:00 minuta

Możliwe Nagrody:

Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 5 Slot 6
500 (33.3%)
1.000 (33.3%)
1.000 (33.3%)
(100%) (100%) (100%) 400 (100%) (4%)
(8%)
(18%)

nic (70%)

Slot 7 Slot 8
10 aż do 17.300 lub 18


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.