Górski Labirynt – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
WYMAGANE JEDNOSTKI

 • 2x 2x 5x
 • 25 Rekrut [-25]
 • 470 Łucznik [-470]
 • 665 Konny [-665]
 • 868 Konny Zbrojny [-868]
 • 644 Rycerz [-644]
 • 315 Arkebuzer [-315]
 • 197 Konny Arkebuzer
 • 377 Arkebuzer w Zbroi [-377]
 • 240 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 BRS NUS
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
VAR ANS MSW
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1

WYMAGANE SUROWCE

7.500 5.000 1.250

PREMIE NA PRZYGODZIE

Wygląd Nazwa Opis
Głęboki Śnieg Brnąc w śniegu twój Generał porusza się wolniej o 50%

Zadania w Przygodzie:

Nazwa Misji Opis Misji
Ciasne Przejście Pokonaj Opuszczoną Północną Twierdze.
Odkop Opuszczoną Północną Twierdze.
(Użyj 1x )
Mglisty Cel Pokonaj Groźny Obóz Dzikich Zwierząt.

Premie w Magazynie Prowiantu:

Wygląd Nazwa Koszt Czas Produkcji
Zwykły Magazyn Ulepszony Magazyn
Narzędzia Do Wykopalisk 7.500 + 5.000 + 1.250 =
 • Poziom 1 – 08:00 godzin
 • Poziom 2 – 04:00 godziny
 • Poziom 3 – 02:40 godzin
 • Poziom 4 – 02:00 godziny
 • Poziom 5 – 01:36 godzin
 • Poziom 6 – 01:20 godzin
 • Poziom 7 – 01:09 godzin
 • 01:20 godziny
Po rozpoczęciu przygody uruchamiany produkcję w Magazynie Prowiantu: 1x Narzędzia Do Wykopalisk.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźna Pantera, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (270) 111 Konny Zbrojny, 56 Rycerz, 118 Oblężnik [straty: 111KZ, 56R]
G1 2 75 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, Olbrzymi Ryś 1 fala (BRS) 40 Konny Zbrojny, 155 Rycerz [straty: 40KZ, 101R]
G2 3 105 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Wilk, 5 Mroźny Lis 1 fala (MSW) 1 Konny Zbrojny
2 fala (270) 88 Konny Zbrojny, 197 Konny Arkebuzer [straty: 88KZ]
G2 4 50 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 28 Konny Zbrojny, 167 Rycerz [straty: 28KZ, 56R]
G2 5 100 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 62R]
G2 6 75 Mroźny Niedźwiedź, 75 Mroźna Pantera 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 235Ł]
G2 7 100 Mroźna Pantera, 50 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 235Ł]
G2 8 100 Mroźny Koziorożec, Niszczący Wół, Upiorny Wilk 1 fala (VAR) 27 Konny Zbrojny, 168 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (270) 20 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer, 145 Arkebuzer w Zbroi [straty: 47KZ, 167AZ, 120A]
G2 Narzędzia Użyj Narzędzia Do Wykopalisk na obozie 8.
G3 9 75 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Niedźwiedź, 35 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 70 Konny Zbrojny, 125 Rycerz [straty: 70KZ 47R]
G3 10 100 Mroźny Niedźwiedź, 30 Mroźny Lis, 25 Mroźna Pantera 1 fala (270) 138 Konny Zbrojny, 75 Rycerz, 72 Oblężnik [straty: 138KZ, 75R]
G3 11 100 Mroźny Koziorożec, 100 Mroźna Pantera, 75 Mroźny Lis 1 fala (MSW) 235 Konny
2 fala (NUS) 180 Arkebuzer
3 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 235K, 180A]
G3 12 42 Mroźny Koziorożec, 42 Mroźny Niedźwiedź, 42 Mroźny Lis, 42 Mroźna Pantera 1 fala (270) 100 Konny Zbrojny, 52 Rycerz, 133 Oblężnik [straty: 100KZ, 52R]
G3 13 75 Mroźny Niedźwiedź, 75 Mroźny Lis, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (270) 35 Konny Zbrojny, 150 Rycerz, 100 Oblężnik [straty: 35KZ, 150R]
G3 14 100 Mroźna Pantera, 50 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis 1 fala (MSW) 235 Konny
2 fala (ANS) 25 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 235K, 25Re]
G3 15 100 Mroźny Koziorożec, 92 Mroźna Pantera 1 fala (270) 132 Konny Zbrojny, 153 Konny Arkebuzer [straty: 132KZ]
G3 16 100 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, Niszczący Wół 1 fala (VAR) 42 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (270) 37 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi, 148 Oblężnik [straty: 79KZ, 100AZ]
G4 17 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, 25 Mroźny Koziorożec, Matrona Mroźnego Niedźwiedzia 1 fala (BRS) 195 Konny
2 fala (NUS) 15 Arkebuzer, 110 Arkebuzer w Zbroi
3 fala (270) 45 Rycerz, 240 Oblężnik [straty: 195K, 15A, 110AZ, 45R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.