Górski Labirynt – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala + Vargus + Niezłomny + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)


WYMAGANE JEDNOSTKI

 • 2x 3x 3x
 • 312 Rekrut [-310]
 • 470 Łucznik [-470]
 • 180 Konny [-180]
 • 744 Konny Zbrojny [-744]
 • 985 Rycerz [-985]
 • 218 Konny Arkebuzer
 • 163 Arkebuzer w Zbroi
 • 250 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS NUS NIE
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
VAR ANS MSW
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1

WYMAGANE SUROWCE

7.500 5.000 1.250

PREMIE NA PRZYGODZIE

Wygląd Nazwa Opis
Głęboki Śnieg Brnąc w śniegu twój Generał porusza się wolniej o 50%

Zadania w Przygodzie:

Nazwa Misji Opis Misji
Ciasne Przejście Pokonaj Opuszczoną Północną Twierdze.
Odkop Opuszczoną Północną Twierdze.
(Użyj 1x )
Mglisty Cel Pokonaj Groźny Obóz Dzikich Zwierząt.

Premie w Magazynie Prowiantu:

Wygląd Nazwa Koszt Czas Produkcji
Zwykły Magazyn Ulepszony Magazyn
Narzędzia Do Wykopalisk 7.500 + 5.000 + 1.250 =
 • Poziom 1 – 08:00 godzin
 • Poziom 2 – 04:00 godziny
 • Poziom 3 – 02:40 godzin
 • Poziom 4 – 02:00 godziny
 • Poziom 5 – 01:36 godzin
 • Poziom 6 – 01:20 godzin
 • Poziom 7 – 01:09 godzin
 • 01:20 godziny
Po rozpoczęciu przygody uruchamiany produkcję w Magazynie Prowiantu: 1x Narzędzia Do Wykopalisk.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźna Pantera, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (NIE) 57 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 78 Oblężnik [straty: 57KZ, 76R]
G1 2 75 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, Olbrzymi Ryś 1 fala (BRS) 40 Konny Zbrojny, 155 Rycerz [straty: 40KZ, 101R]
G2 3 105 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Wilk, 5 Mroźny Lis 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 84 Konny Zbrojny, 211 Konny Arkebuzer [straty: 84KZ]
G2 4 50 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 28 Konny Zbrojny, 167 Rycerz [straty: 28KZ, 56R]
G2 5 100 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 62R]
G2 6 75 Mroźny Niedźwiedź, 75 Mroźna Pantera 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 235Ł]
G2 7 100 Mroźna Pantera, 50 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 235Ł]
G2 8 100 Mroźny Koziorożec, Niszczący Wół, Upiorny Wilk 1 fala (NIE) 210 Rycerz
2 fala (VAR) 32 Konny Zbrojny, 163 Arkebuzer w Zbroi [straty: 32KZ, 210R]
G2 Narzędzia Użyj Narzędzia Do Wykopalisk na obozie 8.
G3 9 75 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Niedźwiedź, 35 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 70 Konny Zbrojny, 125 Rycerz [straty: 70KZ, 47R]
G3 10 100 Mroźny Niedźwiedź, 30 Mroźny Lis, 25 Mroźna Pantera 1 fala (NIE) 115 Konny Zbrojny, 120 Rycerz [straty: 115KZ, 60R]
G3 11 100 Mroźny Koziorożec, 100 Mroźna Pantera, 75 Mroźny Lis 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (MGG) 155 Rekrut
3 fala (NIE) 17 Konny Zbrojny, 218 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ, 310Re]
G3 12 42 Mroźny Koziorożec, 42 Mroźny Niedźwiedź, 42 Mroźny Lis, 42 Mroźna Pantera 1 fala (NIE) 52 Konny Zbrojny, 183 Rycerz [straty: 52KZ, 53R]
G3 13 75 Mroźny Niedźwiedź, 75 Mroźny Lis, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (GEM) 35 Konny Zbrojny, 150 Rycerz, 110 Oblężnik [straty: 35KZ, 150R]
G3 14 100 Mroźna Pantera, 50 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis 1 fala (NUS) 180 Konny
2 fala (VAR) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 180K]
G3 15 100 Mroźny Koziorożec, 92 Mroźna Pantera 1 fala (NIE) 34 Konny Zbrojny, 201 Konny Arkebuzer [straty: 34KZ]
G3 16 100 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, Niszczący Wół 1 fala (NIE) 35 Konny Zbrojny, 200 Rycerz [straty: 35KZ, 125R]
G4 17 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis, 25 Mroźny Koziorożec, Matrona Mroźnego Niedźwiedzia 1 fala (MGG) 145 Konny Zbrojny
2 fala (GEM) 45 Rycerz, 250 Oblężnik [straty: 145KZ, 45R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.