Górski Labirynt – ZAK + SYL + NUS + VAR + NIE + MGG (Nobody72)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 8x
  • 785 Rekrut [-785]
  • 310 Konny [-310]
  • 80 Zbrojny [-71]
  • 110 Konny Zbrojny [-106]
  • 350 Rycerz [-327]

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

ZAK SYL NUS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Garrison Annex 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
VAR NIE MGG
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźna Pantera, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (MGG) 150 Rekrut
2 fala (ZAK) 15 Konny Zbrojny, 200 Rycerz [straty: 150Re, 14KZ, 56R]
G1 x1 Wyczyść ścieżkę do obozu 2 X1
G1 2 Olbrzymi Ryś, 50 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Lis 1 fala (NUS) 160 Konny
2 fala (NUS) 1 Konny
3 fala (NIE) 65 Zbrojny, 170 Rycerz [straty: 160K, 46Z, 31R]
G1 x1 Wyczyść ścieżkę do obozu 3 X2
G1 3 Niszczący Wół, 100 Mroźny Koziorożec, Upiorny Wilk 1 fala Balista
2 fala Grad Strzał
3 fala Skrytobójca
G2 4 75 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Niedźwiedź, 35 Mroźny Lis 1 fala (MGG) 40 Rekrut
2 fala (ZAK) 20 Konny Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer [straty: 40Re, 16KZ]
G2 5 100 Mroźny Niedźwiedź, 30 Mroźny Lis, 25 Mroźna Pantera 1 fala (MGG) 150 Rekrut
2 fala (ZAK) 20 Konny Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer [straty: 150Re, 16KZ]
G2 x1 Wyczyść ścieżkę do obozu 6 X3
G2 6 42 Mroźny Koziorożec, 42 Mroźny Niedźwiedź, 42 Mroźny Lis, 42 Mroźna Pantera 1 fala (MGG) 60 Rekrut
2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 60Re]
G2 7 75 Mroźny Niedźwiedź, 75 Mroźny Lis, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (MGG) 90 Rycerz
2 fala (ZAK) 215 Rycerz [straty: 172R]
G2 8 50 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, 100 Mroźna Pantera 1 fala (MGG) 80 Rekrut
2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 80Re]
G2 9 100 Mroźny Koziorożec, 92 Mroźna Pantera 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 155Re]
G2 10 Niszczący Wół, 50 Mroźny Koziorożec, 100 Mroźny Lis 1 fala (NUS) 150 Konny
2 fala (NUS) 1 Konny
3 fala (NIE) 25 Zbrojny, 210 Rycerz [straty: 150K, 25Z, 68R]
G2 11 Matrona Mroźnego Niedźwiedzia, 25 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Lis 1 fala (MGG) 150 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (VAR) 85 Konny Zbrojny, 110 Arkebuzer w Zbroi [straty: 150Re, 60KZ]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.