Jeden Krok Naprzód – MIK + DB + SYL + NIE + MGG (Psychopata2012)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x 3x 3x 3x 3x
  • 1.000 Konny Zbrojny [-916]
  • 1.000 Rycerz [-978]
  • 300 Arkebuzer w Zbroi
  • 500 Konny Arkebuzer [-55]
  • 200 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MIK DB SYL MGG NIE
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Ozdrowienie 1/1 Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Ozdrowienie 1/1
Witam coś dla szukających szczśscia w postaci Wieży Portowej i PD/GW – https://prnt.sc/wd8xb0

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 300 Żeglarz 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 2 200 Bosman 1 fala (DB) 130 Rycerz [straty: 112Ry]
G1 3 150 Żeglarz, 150 Bosman 1 fala (DB) 120 Rycerz, 55 Konny Arkebuzer [straty: 120Ry, 55KA]
G1 4/5 150 Podoficer, 200 Kanonier
+ 400 Podoficer
1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 100 Bosman, Sternik, Buntownik 1 fala (NIE) 53 Rycerz
2 fala (DB) 35 Konny Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi [straty: 32KZ, 53Ry]
G1 7 100 Żeglarz, 100 Żeglarz konny 1 fala (DB) 30 Konny Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G1 8 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (DB) 55 Konny Zbrojny, 120 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G1 9 175 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman 1 fala (MIK) 30 Konny Zbrojny, 120 Rycerz, 65 Oblężnik [straty: 30KZ, 120Ry]
G1 10 350 Podoficer, Buntownik 1 fala (SYL) 40 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 38KZ]
G2 11 175 Kanonier, 150 Doświadczony Żeglarz 1 fala (MGG) 1 Konny Zbrojny
2 fala (DB) 55 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi [straty: 56KZ]
G2 12 300 Kanonier 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 13 400 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 53 Konny Zbrojny, 142 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G2 14 100 Żeglarz, 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Kanonier, Kapitan 1 fala (MGG) 1 Konny Zbrojny
2 fala (MGG) 1 Konny Zbrojny
3 fala (MIK) 60 Konny Zbrojny, 155 Arkebuzer w Zbroi [straty: 58KZ]
G3 15 150 Podoficer, 100 Doświadczony Żeglarz 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 16 275 Podoficer, Buntownik, Kapitan 1 fala (NIE) 100 Rycerz
2 fala (DB) 20 Konny Zbrojny, 55 Arkebuzer w Zbroi, 100 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ, 100Ry]
G3 17 150 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 21 Konny Zbrojny, 174 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G3 A1 200 Bosman, 150 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Rycerz [straty: 150Ry]
G3 18 175 Żeglarz, 100 Kanonier 1 fala (MGG) 1 Konny Zbrojny
2 fala (DB) 55 Konny Zbrojny, 120 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ]
G3 19 150 Żeglarz, 100 Kanonier, Buntownik 1 fala (NIE) 100 Rycerz
2 fala (MIK) 25 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi, 70 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ, 100Ry]
G4 A2 200 Podoficer, 200 Kanonier 1 fala (MGG) 1 Konny Zbrojny
2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 1KZ]
G4 20 200 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (SYL) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 25KZ]
G4 21 300 Żeglarz 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 22 200 Bosman, Sternik, Kapitan 1 fala (NIE) 100 Rycerz
2 fala (DB) 10 Konny Zbrojny, 165 Arkebuzer w Zbroi [straty: 8KZ, 100Ry]
G5 23 200 Żeglarz, 100 Kanonier 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 24 200 Żeglarz, 200 Doświadczony Żeglarz 1 fala (SYL) 35 Konny Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
G5 25 150 Bosman, 150 Kanonier 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 43Ry]
G5 26 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (DB) 45 Konny Zbrojny, 130 Arkebuzer w Zbroi [straty: 30KZ]
G6 27/28 150 Żeglarz, 175 Podoficer
+ 100 Żeglarz, 200 Kanonier
1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G6 29 100 Żeglarz, 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 80Ry]
G6 30 50 Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 100 Podoficer, 100 Kanonier 1 fala (SYL) 14 Konny Zbrojny, 181 Konny Arkebuzer [straty: 13KZ]
G6 31 150 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (MIK) 90 Konny Zbrojny, 125 Arkebuzer w Zbroi [straty: 84KZ]
G6 32 150 Doświadczony Żeglarz, 50 Kanonier, 30 Skarb 1 fala (DB) 55 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi [straty: 40KZ]
G6 33 150 Doświadczony Żeglarz, 125 Kanonier, 40 Skarb 1 fala (DB) 75 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi [straty: 75KZ]
G6 34 150 Doświadczony Żeglarz, 125 Kanonier, 40 Skarb 1 fala (DB) 75 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi [straty: 75KZ]
G6 35 150 Doświadczony Żeglarz, 125 Kanonier, 40 Skarb 1 fala (DB) 75 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi [straty: 75KZ]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.