Królewna Śnieżka – MAJ + NUS + BRS + NIE + ZAK + MIK + MGG (Nacek85PL)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 299 Rekrut [-299]
  • 253 Zbrojny [-124]
  • 258 Konny Zbrojny [-258]
  • 287 Rycerz [-93]
  • 58 Arkebuzer w Zbroi
  • 653 Konny Arkebuzer
  • 13 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

270 MGG NUS BRS ZAK
Najazd 3/3
Potężna Szarża 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Ozdrowienie 1/1 Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 200 Lis, 150 Przywódca Watahy 1 fala (BRS) 6 Zbrojny, 29 Konny Zbrojny, 134 Rycerz [straty: 44Ry]
G1 2 150 Lis 1 fala (MIK) 185 Zbrojny [straty: 34Z]
G1 3 150 Dzik, 150 Gigant, 100 Przywódca Watahy 1 fala (270) 62 Zbrojny, 3 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer [straty: 62Z, 1KZ]
G2 4 150 Przywódca Watahy, 150 Lis 1 fala (BRS) 10 Zbrojny, 18 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 13 Oblężnik [straty: 35Ry]
G2 5 150 Przywódca Watahy, 150 Gigant, 100 Dzik 1 fala (270) 28 Zbrojny, 10 Konny Zbrojny, 58 Arkebuzer w Zbroi, 189 Konny Arkebuzer [straty: 28Z, 9KZ]
G3 6 200 Królewski Rekrut, 100 Królewski Łucznik 1 fala (BRS) 2 Rycerz, 192 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 7 150 Królewski Rekrut, 150 Królewski Ochotnik, Przywódca Królewskich Myśliwych 1 fala (ZAK) 45 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 44KZ]
G4 8 150 Królewski Rekrut, 125 Królewski Ochotnik 1 fala (ZAK) 26 Konny Zbrojny, 189 Konny Arkebuzer [straty: 25KZ]
G4 9 150 Królewski Konny, 150 Królewski Ochotnik, 100 Królewski Wyborny Łucznik, Asasyn 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 155 Rekrut
3 fala (NIE) 27 Konny Zbrojny, 205 Rycerz, 3 Oblężnik [straty: 156R, 24KZ, 8Ry]
G5 10 150 Królewski Ochotnik, 150 Królewski Łucznik 1 fala (NIE) 4 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 3KZ]
G5 11 150 Królewski Ochotnik, 100 Królewski Puszkarz 1 fala (270) 26 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 239 Konny Arkebuzer [straty: 25KZ]
G5 12 150 Królewski Konny, 100 Królewski Ochotnik, 100 Królewski Rekrut, Święty Pałkołaj 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 142 Rekrut
3 fala (BRS) 9 Rycerz, 181 Konny Arkebuzer [straty: 143R, 6Ry]
G5 13 250 Królewski Wyborny Łucznik, 100 Królewski Ochotnik, Zła Macocha 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G6 14 200 Królewski Ochotnik, 100 Królewski Rekrut 1 fala (BRS) 51 Konny Zbrojny, 144 Konny Arkebuzer [straty: 49KZ]
G6 15 150 Królewski Ochotnik, 150 Królewski Rekrut, Mroczny Mag 1 fala (ZAK) 60 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 59KZ]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.