Lud Gór – SGG + MGG + NUS + VAR + BRS + NIE + MSW (4 aktywne antypremie – szybki drop – umiejętności)WSZYSTKIE ATAKI SĄ POLICZONE Z AKTYWYMI 4 ANTYPREMIAMI

WYMAGANE JEDNOSTKI

 • 6x 4x 3x 2x
 • 2xSkrytobójca
 • 2xBalista
 • 1 Rekrut
 • 235 Łucznik [-235]
 • 400 Konny [-400]
 • 877 Konny Zbrojny [-877]
 • 1.822 Rycerz [-1.822]
 • 295 Konny Arkebuzer
 • 272 Arkebuzer w Zbroi
 • 157 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS NUS NIE
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
VAR MSW MGG
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1

WYMAGANE SUROWCE

30.000 20.000 15.000 20.000 10.000
1.250 1.000 1.250 200.000 500
500 500 80.000 22.500 12.000
2.000 500 1.000 2.000 2.000
10.000 8.000 8.500 10.000 100.000

PREMIE NA PRZYGODZIE

Wygląd Nazwa Opis
Głęboki Śnieg Brnąc w śniegu twój Generał porusza się wolniej o 50%
Śliski Lód Mobilność twoich jednostek szybkich i obronnych jest tutaj ograniczona. Ich obrażenia zostają zmniejszone o 15%
Przeszywające Zimno Zimno nie oszczędza twoich oddziałów. Ich punkty życia zostają zmniejszone o 10%
Zawieja Przez tę zawieję nic nie widać! Celność twoich oddziałów spada o 15%

Zadania w Przygodzie:

Nazwa Misji Opis Misji
Zaufanie Pokonaj wszystkich wrogów na drodze do południowej placówki.
Ciepłe Powitanie Wybierz Główną Halę Skjoldrborg.
Ostatnia Linia Użyj 2x Zestaw Do Wzmocnienia Bramy na wyspie przygody.
Nagroda:
Broń Naszych Plonów Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt
Nagroda: 2x 10x
Samotna Pustelniczka Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt
Nagroda: 2x 10x
Wypalenie Podbij zasiedlone Ruiny Kuźni
Zastosuj Awaryjny Zestaw Naprawczy na Ruinach Kuźni
Nagroda: 1x 5x
Odzyskaj Straconą Ziemię Oczyść Opuszczoną Placówkę ze wszystkich wrogów.
Nagroda:
Obrona Awaryjna Znajdź i zniszcz wszystkie wyłomy w jaskiniach
Dziwaczny Ładunek Pokonaj Przywódcę Dzikich Zwierząt w podejrzanek opuszczonej Twierdzy.
Nagroda: 5x
Wołanie o Pomoc Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt.
Nagroda: 5x
Podstawy Zwycięstwa Zbuduj wysuniętą placówkę, używając zestawu budowlanego.
Użyj: Zestaw Do Budowy Zbrojowni
Obrona Awaryjna Znowu Znajdź i zniszcz wszystkie jaskinie z przejściem
Forteca w Budowie Zbuduj wysuniętą placówkę, używając zestawu konstrukcyjnego.
Użyj: Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii
Odnowienie Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
Rekultywacja Użyj Nawozu Na Pole Pszenicy na Gospodarstwie
Nagroda: 2x 10x
Eksperyment Laire’a Użyj Odczynników Przemiany na Labolatorium Alchemicznym
Nagroda: 2x 10x
Wszystko Suche Podbij zasiedloną Suchą studnię
Napełnij studnię za pomocą dostawy wody
Nagroda: 1x 5x

Premie w Magazynie Prowiantu:

Wygląd Nazwa Koszt Czas Produkcji
Zwykły Magazyn Ulepszony Magazyn
Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy 15.000 + 10.000 + 5 =
 • Poziom 1 – 45:00 minut
 • Poziom 2 – 22:30 minut
 • Poziom 3 – 15:00 minut
 • Poziom 4 – 11:15 minut
 • Poziom 5 – 09:00 minut
 • Poziom 6 – 07:30 minut
 • Poziom 7 – 06:26 minut
 • 09:00 minut
Awaryjny Zestaw Naprawczy 15.000 + 20.000 + 10.000 =
 • Poziom 1 – 09:00 godzin
 • Poziom 2 – 04:30 godzin
 • Poziom 3 – 03:00 godziny
 • Poziom 4 – 02:15 godzin
 • Poziom 5 – 01:48 godziny
 • Poziom 6 – 01:30 godziny
 • Poziom 7 – 01:17 godziny
 • 01:30 godziny
Dostawa Wody 200.000 + 500 =
 • Poziom 1 – 15:00 minut
 • Poziom 2 – 07:30 minut
 • Poziom 3 – 05:00 minut
 • Poziom 4 – 04:45 minut
 • Poziom 5 – 03:00 minut
 • Poziom 6 – 02:30 minut
 • Poziom 7 – 02:09 minut
 • 03:00 minut
Odczynniki Przemiany 1.000 + 1.250 + 1.250 =
 • Poziom 1 – 06:00 godzin
 • Poziom 2 – 03:00 godziny
 • Poziom 3 – 02:00 godziny
 • Poziom 4 – 01:30 godzin
 • Poziom 5 – 01:12 godzin
 • Poziom 6 – 01:00 godzina
 • Poziom 7 – 00:51 minut
 • 1:00 godzina
Nawóz Na Pole Pszenicy 80.000 + 500 + 500 =
Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu 22.500 + 12.000 + 2.000 =
Zestaw Do Budowy Zbrojowni 2.000 + 1.000 + 500 =
Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej 8.000 + 10.000 + 2.000 =
Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii 100.000 + 10.000 + 8.500 =
Nastaw produkcję w magazynie prowiantu:

 • 1x Awaryjny Zestaw Naprawczy
 • 1x Zestaw Do Budowy Zbrojowni
 • 1x Nawóz Na Pole Pszenicy
 • 1x Odczynniki Przemiany
 • 1x Dostawa Wody
 • 1x Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii
 • 1x Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu lub Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 200 Mroźny Orzeł 1 fala Skrytobójca [straty: 0]
G1 2 80 Mroźny Lis, 75 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźna Pantera 1 fala (MSW) 150 Rycerz
2 fala (NIE) 55 Konny Zbrojny, 180 Rycerz [straty: 55KZ, 252R]
G1 3 140 Mroźna Pantera, 25 Mroźny Koziorożec, 20 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (NIE) 39 Konny Zbrojny, 196 Konny Arkebuzer [straty: 39KZ]
G1 Misja Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
G2 4 80 Mroźny Orzeł, Olbrzymi Koziorożec, Olbrzymi Ryś 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 115 Konny Zbrojny, 80 Arkebuzer w Zbroi [straty: 115KZ]
G2 Misja Użyj Awaryjny Zestaw Naprawczy na obozie 4.
G2 5 75 Mroźny Orzeł, 30 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Wilk, Upiorny Wilk 1 fala Balista
2 fala (NIE) 235 Rycerz [straty: 156R]
G2 6 100 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Orzeł 1 fala (NIE) 70 Rycerz
2 fala (BRS) 44 Konny Zbrojny, 151 Konny Arkebuzer [straty: 70R, 44KZ]
G2 7 75 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Wilk, Niszczący Wół 1 fala (MGG) 115 Konny Zbrojny
2 fala (GEM) 23 Konny Zbrojny, 272 Arkebuzer w Zbroi [straty: 138KZ]
G2 8 105 Mroźny Koziorożec, 100 Mroźny Lis, 10 Mroźna Pantera 1 fala (NIE) 100 Rycerz
2 fala (BRS) 25 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 100R, 25KZ]
G2 9 75 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Orzeł, 25 Mroźna Pantera 1 fala (MGG) 50 Konny Zbrojny
2 fala (MSW) 235 Łucznik
3 fala (NIE) 56 Konny Zbrojny, 179 Konny Arkebuzer [straty: 106KZ, 235Ł]
G2 10 100 Mroźny Orzeł, 100 Mroźny Niedźwiedź 1 fala Skrytobójca
2 fala (VAR) 120 Konny Zbrojny, 75 Oblężnik [straty: 120KZ]
G2 Misja Użyj Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy na Bramie Numer 1 i ZAMKNIJ JĄ!
G2 11 100 Mroźny Wilk, 75 Mroźny Lis, Zimowy Koszmar 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (MSW) 55 Rycerz
3 fala (GEM) 138 Rycerz, 157 Oblężnik [straty: 428R]
G2 12 95 Mroźny Wilk, 50 Mroźny Niedźwiedź, 45 Mroźna Pantera 1 fala (NIE) 32 Konny Zbrojny, 203 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]
G2 13 100 Mroźny Niedźwiedź, 30 Mroźny Orzeł, 25 Mroźny Lis 1 fala (NIE) 65 Rycerz
2 fala (BRS) 44 Konny Zbrojny, 151 Konny Arkebuzer [straty: 44KZ, 65R]
G2 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Zbrojowni.
G2 14 50 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Niedźwiedź, 2 Olbrzymi Ryś 1 fala (NUS) 180 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (GEM) 91 Konny Zbrojny, 204 Arkebuzer w Zbroi [straty: 91KZ, 400K]
G2 15 100 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Niedźwiedź, 2 Upiorny Wilk 1 fala Balista
2 fala (BRS) 195 Rycerz
3 fala (GEM) 34 Konny Zbrojny, 261 Konny Arkebuzer [straty: 34KZ, 195R]
G2 16 150 Mroźny Orzeł, 75 Mroźny Niedźwiedź, 2 Olbrzymi Koziorożec 1 fala (NIE) 235 Rycerz
2 fala (GEM) 34 Konny Zbrojny, 166 Rycerz, 95 Oblężnik [straty: 401R, 34KZ]
G2 Misja Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
G2 17 150 Mroźna Pantera, 100 Mroźny Wilk, 10 Mroźny Orzeł 1 fala (MGG) 155 Rycerz
2 fala (GEM) 295 Konny Arkebuzer [straty: 155R]
G2 Misja Użyj premii: Nawóz Na Pole Pszenicy, Odczynniki Przemiany, Dostawa Wody.
G2 Misja Użyj Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy na Bramie Numer 2 i ZAMKNIJ JĄ!
G2 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii.
G2 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu / Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej (wedle uznania)


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.