Lud Gór – STAN + NIE + BRS + MGG (Reptille)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

 • 3x
 • 1xBalista
 • 156 Rekrut [-156]
 • 2.070 Zbrojny [-2.070]
 • 325 Rycerz [-325]
 • 200 Arkebuzer w Zbroi
 • 300 Konny Arkebuzer [-35]
 • 200 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

STAN NIE BRS MGG
Pierwsza Pomoc 2/3
 Najazd 3/3
 Potężna Szarża 3/3
 Szał Bitewny 3/3
 Powiększony Garnizon 3/3
Pierwsza Pomoc 2/3
 Najazd 3/3
 Potężna Szarża 3/3
 Szał Bitewny 3/3
 Powiększony Garnizon 3/3
Kolos 3/3
Pierwsza Pomoc 2/3
 Najazd 3/3
 Potężna Szarża 3/3
 Powiększony Garnizon 3/3
Pierwsza Pomoc 3/3
 Kolos 3/3
 Powiększony Garnizon 3/3
 Ozdrowienie 1/1

WYMAGANE SUROWCE

30.000 20.000 15.000 20.000 10.000
1.250 1.000 1.250 200.000 500
500 500 80.000 22.500 12.000
2.000 500 1.000 2.000 2.000
10.000 8.000 8.500 10.000 100.000

PREMIE NA PRZYGODZIE

Wygląd Nazwa Opis
Głęboki Śnieg Brnąc w śniegu twój Generał porusza się wolniej o 50%

Zadania w Przygodzie:

Nazwa Misji Opis Misji
Zaufanie Pokonaj wszystkich wrogów na drodze do południowej placówki.
Ciepłe Powitanie Wybierz Główną Halę Skjoldrborg.
Ostatnia Linia Użyj 2x Zestaw Do Wzmocnienia Bramy na wyspie przygody.
Nagroda:
Broń Naszych Plonów Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt
Nagroda: 2x 10x
Samotna Pustelniczka Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt
Nagroda: 2x 10x
Wypalenie Podbij zasiedlone Ruiny Kuźni
Zastosuj Awaryjny Zestaw Naprawczy na Ruinach Kuźni
Nagroda: 1x 5x
Odzyskaj Straconą Ziemię Oczyść Opuszczoną Placówkę ze wszystkich wrogów.
Nagroda:
Obrona Awaryjna Znajdź i zniszcz wszystkie wyłomy w jaskiniach
Dziwaczny Ładunek Pokonaj Przywódcę Dzikich Zwierząt w podejrzanek opuszczonej Twierdzy.
Nagroda: 5x
Wołanie o Pomoc Pokonaj Jaskinię Przywódcy Dzikich Zwierząt.
Nagroda: 5x
Podstawy Zwycięstwa Zbuduj wysuniętą placówkę, używając zestawu budowlanego.
Użyj: Zestaw Do Budowy Zbrojowni
Obrona Awaryjna Znowu Znajdź i zniszcz wszystkie jaskinie z przejściem
Forteca w Budowie Zbuduj wysuniętą placówkę, używając zestawu konstrukcyjnego.
Użyj: Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii
Odnowienie Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
Rekultywacja Użyj Nawozu Na Pole Pszenicy na Gospodarstwie
Nagroda: 2x 10x
Eksperyment Laire’a Użyj Odczynników Przemiany na Labolatorium Alchemicznym
Nagroda: 2x 10x
Wszystko Suche Podbij zasiedloną Suchą studnię
Napełnij studnię za pomocą dostawy wody
Nagroda: 1x 5x

Premie w Magazynie Prowiantu:

Wygląd Nazwa Koszt Czas Produkcji
Zwykły Magazyn Ulepszony Magazyn
Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy 15.000 + 10.000 + 5 =
 • Poziom 1 – 45:00 minut
 • Poziom 2 – 22:30 minut
 • Poziom 3 – 15:00 minut
 • Poziom 4 – 11:15 minut
 • Poziom 5 – 09:00 minut
 • Poziom 6 – 07:30 minut
 • Poziom 7 – 06:26 minut
 • 09:00 minut
Awaryjny Zestaw Naprawczy 15.000 + 20.000 + 10.000 =
 • Poziom 1 – 09:00 godzin
 • Poziom 2 – 04:30 godzin
 • Poziom 3 – 03:00 godziny
 • Poziom 4 – 02:15 godzin
 • Poziom 5 – 01:48 godziny
 • Poziom 6 – 01:30 godziny
 • Poziom 7 – 01:17 godziny
 • 01:30 godziny
Dostawa Wody 200.000 + 500 =
 • Poziom 1 – 15:00 minut
 • Poziom 2 – 07:30 minut
 • Poziom 3 – 05:00 minut
 • Poziom 4 – 04:45 minut
 • Poziom 5 – 03:00 minut
 • Poziom 6 – 02:30 minut
 • Poziom 7 – 02:09 minut
 • 03:00 minut
Odczynniki Przemiany 1.000 + 1.250 + 1.250 =
 • Poziom 1 – 06:00 godzin
 • Poziom 2 – 03:00 godziny
 • Poziom 3 – 02:00 godziny
 • Poziom 4 – 01:30 godzin
 • Poziom 5 – 01:12 godzin
 • Poziom 6 – 01:00 godzina
 • Poziom 7 – 00:51 minut
 • 1:00 godzina
Nawóz Na Pole Pszenicy 80.000 + 500 + 500 =
Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu 22.500 + 12.000 + 2.000 =
Zestaw Do Budowy Zbrojowni 2.000 + 1.000 + 500 =
Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej 8.000 + 10.000 + 2.000 =
Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii 100.000 + 10.000 + 8.500 =
Nastaw produkcję w magazynie prowiantu:

 • 1x Awaryjny Zestaw Naprawczy
 • 1x Zestaw Do Budowy Zbrojowni
 • 1x Nawóz Na Pole Pszenicy
 • 1x Odczynniki Przemiany
 • 1x Dostawa Wody
 • 1x Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii
 • 1x Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu lub Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Mroźny Orzeł, 70 Mroźny Koziorożec, 10 Mroźny Wilk 1 fala (STAN) 130 Zbrojny, 85 Arkebuzer w Zbroi [straty: 130Z]
G1 2 200 Mroźny Orzeł 1 fala (STAN) 100 Zbrojny, 115 Oblężnik [straty: 100Z]
G1 3 80 Mroźny Lis, 75 Mroźny Niedźwiedź, 25 Mroźna Pantera 1 fala (STAN) 130 Zbrojny, 85 Konny Arkebuzer [straty: 130Z, 10KA]
G1 4 140 Mroźna Pantera, 25 Mroźny Koziorożec, 20 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (STAN) 105 Zbrojny, 110 Konny Arkebuzer [straty: 105Z, 15KA]
G1 Misja Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
G2 5 80 Mroźny Orzeł, Olbrzymi Koziorożec, Olbrzymi Ryś 1 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Oblężnik [straty: 70Z]
G2 Misja Użyj Awaryjny Zestaw Naprawczy na obozie 5.
G2 6 75 Mroźny Orzeł, 30 Mroźny Koziorożec, 25 Mroźny Wilk, Upiorny Wilk 1 fala (STAN) 100 Zbrojny, 115 Konny Arkebuzer [straty: 100Z]
G2 7 100 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Orzeł 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (STAN) 35 Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 35Z, 155Re]
G2 8 75 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Wilk, Niszczący Wół 1 fala (STAN) 75 Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi [straty: 75Z]
G2 9 105 Mroźny Koziorożec, 100 Mroźny Lis, 10 Mroźna Pantera 1 fala (STAN) 145 Zbrojny, 70 Oblężnik [straty: 140Z]
G2 10 75 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Niedźwiedź, 50 Mroźny Orzeł, 25 Mroźna Pantera 1 fala (MGG) 130 Zbrojny
2 fala (STAN) 75 Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 205Z]
G2 11 100 Mroźny Orzeł, 100 Mroźny Niedźwiedź 1 fala (MGG) 155 Zbrojny
2 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 225Z]
G2 Misja Użyj Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy na Bramie Numer 1 i ZAMKNIJ JĄ!
G2 12 100 Mroźny Wilk, 75 Mroźny Lis, Zimowy Koszmar 1 fala (BRS) 150 Rycerz
2 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 70Z, 150R]
G2 13 95 Mroźny Wilk, 50 Mroźny Niedźwiedź, 45 Mroźna Pantera 1 fala (STAN) 100 Zbrojny, 115 Konny Arkebuzer [straty: 100Z]
G2 14 100 Mroźny Niedźwiedź, 30 Mroźny Orzeł, 25 Mroźny Lis 1 fala (STAN) 145 Zbrojny, 70 Konny Arkebuzer [straty: 145Z]
G2 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Zbrojowni.
G2 15 50 Mroźny Orzeł, 50 Mroźny Niedźwiedź, 2 Olbrzymi Ryś 1 fala (MGG) 100 Zbrojny
2 fala (STAN) 80 Zbrojny, 135 Arkebuzer w Zbroi [straty: 180Z]
G2 16 100 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Niedźwiedź, 2 Upiorny Wilk 1 fala Balista
2 fala (STAN) 120 Zbrojny, 95 Konny Arkebuzer [straty: 120Z, 10KA]
G2 17 150 Mroźny Orzeł, 75 Mroźny Niedźwiedź, 2 Olbrzymi Koziorożec 1 fala (NIE) 175 Rycerz
2 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 70Z, 175R]
G2 Misja Wybierz Halę Główną Skjoldrborg.
G2 18 150 Mroźna Pantera, 100 Mroźny Wilk, 10 Mroźny Orzeł 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 70Z]
G2 Misja Użyj premii: Nawóz Na Pole Pszenicy, Odczynniki Przemiany, Dostawa Wody.
G2 Misja Użyj Zestaw Do Wzmiocnienia Bramy na Bramie Numer 2 i ZAMKNIJ JĄ!
G2 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Siedziby Gildii.
G2 Misja Użyj Zestaw Do Budowy Magazynu Prowiantu / Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej (wedle uznania)

 1. 4. obóz można ubić Niezlomną (18KZ, 217KA)
  13. obóz można ubić Niezłomną (16KZ, 219KA)

 2. Bartek mylisz się wielokrotnie robię wg tej rozpiski i nie ma problemów, sprawdź jak masz porobione skile w generałach 🙂 myślę, że tu jest problem 🙂

 3. Ten tutorial zawiera same błędy, zwłaszcza na końcu. Nie polecam, chyba że w gwieździe macie mnóstwo zbędnych broni.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.