Nieznane Regiony – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
WYMAGANE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 6x 2x
 • 885 Łucznik [-885]
 • 1.233 Konny Zbrojny [-1.233]
 • 2.541 Rycerz [-2.464]
 • 231 Konny Arkebuzer
 • 432 Arkebuzer w Zbroi [-300]
 • 265 Oblężnik
 • 2x 5x 8x
 • 885 Łucznik [-885]
 • 1.159 Konny Zbrojny [-1.159]
 • 2.318 Rycerz [-2.241]
 • 231 Konny Arkebuzer
 • 432 Arkebuzer w Zbroi [-300]
 • 265 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS NUS VAR MSW
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1

WYMAGANE SUROWCE

600 9.000

PREMIE NA PRZYGODZIE

Wygląd Nazwa Opis
Głęboki Śnieg Brnąc w śniegu twój Generał porusza się wolniej o 50%
Śliski Lód Mobilność twoich jednostek szybkich i obronnych jest tutaj ograniczona. Ich obrażenia zostają zmniejszone o 15%
Przeszywające Zimno Zimno nie oszczędza twoich oddziałów. Ich punkty życia zostają zmniejszone o 10%
Zawieja Przez tę zawieję nic nie widać! Celność twoich oddziałów spada o 15%

Zadania w Przygodzie:

Nazwa Misji Opis Misji
Pierwszy Kontakt Wyzwól wioskę Wikingów pokonując jaskinie dzikich zwierząt w pobliżu.
Ponure Trofea Posiadaj premię Oferta Handlowa Dla Wikingów
Handel z Skaustad Użyj Oferty Handlowej Wikingów na Sali Miodów Skaustad
Nagroda: Ciepłe Ubrania
Nowi Partnerzy Wyzwól drugą wioskę Wikingów.
Handel z Sjorheimr Użyj Oferty Handlowej Dla Wikingów na Sali Miodów Sjorheim
Nagroda: Raki
Wbrew Żywiołom Wyposaż swoje wojska w 2 rodzaje sprzętu zimowego.
(Użyj oraz )
Pomagając Tobie, Pomagam Sobie Wyzwól trzecią wioskę Wikingów.
Handel z Jarnbu Użyj Oferty Handlowej Dla Wikingów na Sali Miodów Jarnb
Nagroda: Śnieżne Gogle
Zawsze Warto Się Przygotować Wyposaż swoje oddziały w trzeci rodzaj sprzętu zimowego.
(Użyj )
Handel z Gullhaugr Użyj Oferty Handlowej Dla Wikingów na Sali Miodów Gullhaugr
Nagroda: Śnieżne Buty
Zasadzka! Pokonaj przywódcę Wikingów.

Premie w Magazynie Prowiantu:

Wygląd Nazwa Koszt Czas Produkcji
Zwykły Magazyn Ulepszony Magazyn
Oferta Handlowa Dla Wikingów 3 + 200 + 3.000 =
 • Poziom 1 – 06:00 godzin
 • Poziom 2 – 03:00 godziny
 • Poziom 3 – 02:00 godziny
 • Poziom 4 – 01:30 godzin
 • Poziom 5 – 01:12 godzin
 • Poziom 6 – 01:00 godzina
 • Poziom 7 – 00:51 minut
 • 00:50 minut
Nie można zdobyć 4 premii, ponieważ po pokonaniu przywódców mamy tylko 2/3 futer.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Mroźny Wilk, 40 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 27R]
G1 2 100 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Wilk 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 235Ł]
G1 3 50 Mroźny Lis, 50 Mroźny Wilk 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 34R]
G1 4 130 Mroźny Wilk, Olbrzymi Ryś 1 fala (200) 20 Konny Zbrojny, 130 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (BRS) 16 Konny Zbrojny, 179 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ, 130AZ]
G2 5 75 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Wilk 1 fala (GEM) 73 Konny Zbrojny, 104 Rycerz, 118 Oblężnik [straty: 73KZ, 104R]
G2 6 100 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 29 Konny Zbrojny, 166 Rycerz [straty: 29KZ, 63R]
G2 7 75 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 113R]
G2 8 110 Mroźny Koziorożec, 75 Mroźny Lis, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (GEM) 19 Konny Zbrojny, 158 Rycerz, 118 Oblężnik [straty: 19KZ, 393R]
G2 9 120 Mroźny Koziorożec, 60 Mroźny Wilk, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (GEM) 97 Konny Zbrojny, 62 Rycerz, 136 Oblężnik [straty: 97KZ, 297R]
G2 Oferta Użyj Oferty Handlowej Dla Wikingów na Sali Miodów Skaustad. Użyj Ciepłych Ubrań, zanim zaczniesz atakować dalej.
G3 10 70 Mroźny Koziorożec, 40 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 50R]
G3 11 250 Mroźny Koziorożec 1 fala (NUS) 180 Łucznik
2 fala (MSW) 235 Łucznik
3 fala (MSW) 235 Łucznik
4 fala (BRS) 39 Konny Zbrojny, 156 Konny Arkebuzer [straty: 650Ł, 39KZ]
G3 12 70 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis, 50 Mroźny Wilk, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (MSW) 235 Rycerz
2 fala (GEM) 50 Konny Zbrojny, 111 Rycerz, 134 Oblężnik [straty: 50KZ, 346R]
G3 13 130 Mroźny Koziorożec, Olbrzymi Koziorożec, Olbrzymi Ryś 1 fala (VAR) 20 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (GEM) 80 Konny Zbrojny, 56 Rycerz, 159 Oblężnik [straty: 100KZ, 56R, 70AZ]
G3 14 40 Mroźny Lis, 40 Mroźny Wilk, 30 Mroźny Koziorożec, Olbrzymi Ryś, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (GEM) 71 Konny Zbrojny, 126 Rycerz, 98 Oblężnik [straty: 71KZ, 126R]
G3 Oferta Użyj Oferty Handlowej Dla Wikingów na Sali Miodów Sjorheimr. Użyj Raków, zanim zaczniesz atakować dalej.
G4 15 200 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 124R]
G4 16 200 Mroźny Koziorożec 1 fala (GEM) 74 Konny Zbrojny, 221 Konny Arkebuzer [straty: 74KZ]
G4 17 100 Mroźny Wilk, 2 Olbrzymi Ryś 1 fala (200) 30 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (GEM) 30 Konny Zbrojny, 265 Oblężnik [straty: 60KZ, 100AZ]
G5 18 50 Mroźny Koziorożec, 50 Mroźny Lis, 50 Mroźny Wilk 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 97R]
G5 19 125 Mroźny Wilk, 75 Mroźny Koziorożec 1 fala (MSW) 110 Rycerz
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 110R]
G5 20 100 Mroźny Wilk, 2 Olbrzymi Koziorożec 1 fala (GEM) 150 Rycerz, 145 Oblężnik [straty: 121R]
G5 21 150 Mroźny Lis, Olbrzymi Ryś 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Rycerz [straty: 14KZ, 160R]
G5 Oferta Użyj Oferty Handlowej Dla Wikingów na Sali Miodów Jarnbu. Użyj Śnieżnych Gogli, zanim zaczniesz atakować dalej.
G5 22 100 Mroźny Lis 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 62R]
G6 23 165 Mroźny Koziorożec 1 fala (BRS) 41 Konny Zbrojny, 154 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G6 24 100 Mroźny Lis, 75 Mroźny Wilk 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 62R]
G6 25 100 Mroźny Lis, 50 Mroźny Koziorożec 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 62R]
G6 26 150 Mroźny Koziorożec, Olbrzymi Ryś 1 fala (GEM) 100 Konny Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer [straty: 100KZ]
G6 27 165 Mroźny Koziorożec, Olbrzymi Koziorożec 1 fala (GEM) 87 Konny Zbrojny, 57 Rycerz, 151 Oblężnik [straty: 87KZ, 57R]
G6 28 650 Karl 1 fala (NUS) 58 Konny Zbrojny, 122 Arkebuzer w Zbroi [straty: 58KZ]
G6 29 500 Walkiria, 250 Wiking Z Jomsborka 1 fala (NUS) 70 Konny Zbrojny, 110 Arkebuzer w Zbroi [straty: 70KZ]
G6 30 300 Wiking z Jomsborka, 200 Walkiria, 100 Berserker 1 fala (NUS) 48 Konny Zbrojny, 132 Arkebuzer w Zbroi [straty: 48KZ]
G6 31 800 Walkiria, 200 Huskarl 1 fala (GEM) 102 Konny Zbrojny, 193 Konny Arkebuzer [straty: 102KZ]
G6 32 300 Wiking z Jomsborka, 200 Walkiria, Władca Bandytów Bjorn 1 fala (NUS) 1 Konny Zbrojny
2 fala (GEM) 64 Konny Zbrojny, 231 Konny Arkebuzer [straty: 65KZ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7Obóz 16Obóz 19

Należy aktywować premię Obsydianowe lub Mistyczne Podkowy
Wszystkich Generałów wysyłamy bez czekania
Z Ga (1 Konny Zbrojny), Gb (1 Konny Zbrojny) oraz Gc (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generałów na obóz 7, zaraz po nich
z G2 (1 fala (MSW) 235 Rycerz)
oraz z W (2 fala (GEM) 19 Konny Zbrojny, 158 Rycerz, 118 Oblężnik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Należy aktywować premię Obsydianowe lub Mistyczne Podkowy
Wszystkich Generałów wysyłamy bez czekania
Z Gd (1 Konny Zbrojny) oraz Ge (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generałów na obóz 16, zaraz po nich
z G4 (1 fala (200) 30 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi)
oraz z W (2 wave (GEM) 30 Konny Zbrojny, 265 Oblężnik) wysyłamy Generałów na obóz 17.

Należy aktywować premię Obsydianowe lub Mistyczne Podkowy
Z Gf (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 19, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 150 Rycerz, 145 Oblężnik) wysyłamy Gemini na obóz 20.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.