Rybak i Jego Żona – MAJ + BRS + NIE + ZAK + MGG (Nacek85PL)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 121 Zbrojny [-108]
  • 392 Konny Zbrojny [-392]
  • 449 Rycerz [-270]
  • 201 Arkebuzer w Zbroi [-18]
  • 285-808 Konny Arkebuzer [-1]
  • 31 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

270 NIE BRS ZAK
Najazd 3/3
Potężna Szarża 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Duża ilość Konnych Arkebuzerów jest wymagana do wysyłania jednego generała za drugim. Przygodę można też wykonać z 285 Konnymi Arkebuzerami.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Niedźwiedź, 100 Gigant, 100 Przywódca Watahy 1 fala (NIE) 46 Konny Zbrojny, 189 Konny Arkebuzer [straty: 45KZ]
G1 2 200 Dzik, 150 Niedźwiedź, 50 Przywódca Watahy 1 fala (NIE) 56 Konny Zbrojny, 179 Konny Arkebuzer [straty: 55KZ]
G1 3+4 150 Dzik + 150 Dzik, 150 Przywódca Watahy, 100 Gigant 1 fala (270) 31 Zbrojny, 9 Konny Zbrojny, 245 Konny Arkebuzer [straty: 31Z, 8KZ]
G1 5 150 Dzik, 150 Przywódca Watahy, 100 Gigant 1 fala (BRS) 33 Konny Zbrojny, 162 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]
G1 6 150 Dzik, 100 Niedźwiedź, 100 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (270) 62 Konny Zbrojny, 222 Konny Arkebuzer [straty: 60KZ]
G2 7+8+9 100 Niedźwiedź, 100 Dzik, 100 Wilk + 200 Niedźwiedź + 150 Przywódca Watahy, 100 Niedźwiedź, 100 Wilk 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 10 150 Lis, 100 Niedźwiedź, 100 Wilk 1 fala (BRS) 178 Rycerz, 17 Oblężnik [straty: 41Ry]
G2 11 100 Lis, 200 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (MGG) 13 Zbrojny
2 fala (270) 2 Zbrojny, 13 Konny Zbrojny, 201 Arkebuzer w Zbroi [straty: 15Z]
G2 12 200 Przywódca Watahy, 100 Niedźwiedź 1 fala (NIE) 211 Konny Arkebuzer [straty: 1KA]
G2 13 100 Niedźwiedź, 50 Lis, 50 Gigant, 2 Rozwścieczony Dzik 1 fala (ZAK) 53 Zbrojny, 162 Rycerz [straty: 22Z, 23Ry]
G3 14 150 Królewski Konny, 100 Królewski Ochotnik 1 fala (BRS) 163 Rycerz, 30 Oblężnik [straty: 47Ry]
G3 15 200 Królewski Wyborny Łucznik, 100 Królewski Konny 1 fala (ZAK) 213 Rycerz [straty: 48Ry]
G3 16 150 Królewski Rekrut, 100 Królewski Ochotnik, 100 Królewski Łucznik 1 fala (NIE) 29 Konny Zbrojny, 205 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ]
G3 17 250 Królewski Rekrut, Czarny Mag, Przywódca Królewskich Myśliwych 1 fala (270) 10 Zbrojny, 20 Konny Zbrojny, 255 Konny Arkebuzer [straty: 10Z, 15KZ]
G4 18 150 Królewski Rekrut, 150 Królewski Ochotnik 1 fala (ZAK) 40 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 38KZ]
G4 19 150 Królewski Ochotnik, 100 Królewski Łucznik, 100 Królewski Puszkarz 1 fala (NIE) 47 Konny Zbrojny, 188 Konny Arkebuzer [straty: 46KZ]
G4 20 200 Królewski Konny, 150 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 32 Zbrojny, 96 Rycerz, 31 Oblężnik [straty: 63Ry]
G4 21 200 Królewski Rekrut, 100 Królewski Łucznik, 100 Królewski Puszkarz, Skrytobójca 1 fala (MGG) 1 Zbrojny
2 fala (270) 13 Zbrojny, 21 Konny Zbrojny, 31 Arkebuzer w Zbroi, 220 Konny Arkebuzer [straty: 14Z, 18KZ, 18AZ]
G5 22 200 Królewski Rekrut, 100 Królewski Ochotnik 1 fala (ZAK) 32 Konny Zbrojny, 183 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G5 23 100 Królewski Łucznik, 100 Królewski Ochotnik, 50 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 161 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 24 100 Królewski Łucznik, 100 Królewski Konny, 100 Królewski Ochotnik, 50 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (NIE) 3 Zbrojny, 17 Konny Zbrojny, 215 Rycerz [straty: 3Z, 16KZ, 48Ry]
G5 25 100 Królewski Elitarny Żołnierz, 100 Łowca, 150 Królewski Puszkarz, Ilsebille Zła Królowa 1 fala (270) 13 Zbrojny, 149 Arkebuzer w Zbroi, 123 Konny Arkebuzer [straty: 13Z]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.