Generał KrzykliwaWygląd Nazwa Generała Ilość Jednostek Jak otrzymać Generała Dodatkowe Cechy Koszt
Generał Krzykliwa 170 Dostępny podczas Eventu Urodzinowego 2021 Podróżuje dwa razy szybciej na przygodę.
Odzyskuje siły dwa razy szybciej po porażce.
Wrogie jednostki zadają 10% mniej obrażeń i nie mogą najpierw zaatakować twoich najsłabszych jednostek.
6.999
Nazwa Punkty Życia Obrażenia Celność Atrybuty
Generał Krzykliwa 300 800-1.100 80% Pierwszy Atak
Wrogie jednostki zadają 10% mniej obrażeń i nie mogą najpierw zaatakować twoich najsłabszych jednostek.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.