09.08.2017

  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności).